Dokumentacja

Wersja 9.2.x/9.3.x

Zobacz także zmiany w wersji 8.12.x/9.0.x/9.1.x.

Integracje

 • dodano integrację z serwerem uwierzytelniania Keycloak (9.2.15)

file

file

 • dodano integrację z platformą Instagram (9.2.27)

file

file

 • dodano integrację z marketplace EmpikPlace (9.3.44)

file

Konfiguracja e-mail

 • dodano możliwość wyboru innego folderu niż Inbox dla pobierania wiadomości (9.2.16)

file

Raporty

 • wprowadzono nowy widok raportu Oddzwonień dla widgetu Click2Contact (9.2.16)

file

 • wprowadzono nowy widok raportu Oddzwonień w ramach zgłoszeń (9.3.39)

file

 • dodano możliwość filtrowania po kolejce zgłoszeń i id zgłoszenia w raporcie Oddzwonień w zgłoszeniach (9.3.39)

file

file

Nagrania

 • dodano wykres amplitudowy dla odtwarzanych nagrań z rozmów (9.2.25)

file

file

file

Zgłoszenia

file

file

file

 • wprowadzono zbiorczą informację o wszystkich załącznikach w zgłoszeniu wraz z możliwością ich wyszukania (9.3.1)

file

 • dodano funkcjonalonść Nowe powiązane z podsumowaniem tworzącą zgłoszenie podsumowujące te, z którego wywołano proces (9.3.10)

file

file

 • wprowadzono możliwość dodawania emoji do treści wiadomości (9.3.1)

file

 • dodano informację o ID zgłoszenia oraz o jego temacie w karcie przeglądarki (9.3.11)

file

 • wprowadzono nawigator w celu szybkiego przechodzenia między zdarzeniami w zgłoszeniu (9.3.17)

file

file

file

 • wprowadzono możliwość szybkiej jednoczesnej wysyłki wiadomości wraz z zamknięciem zgłoszenia (9.3.36)

file

 • dodano możliwość przełączania edytora tekstu w edycji zgłoszeń na tryb side by side (9.3.40)

file

file

file

 • dodano zmienne do szablonów odpowiedzi związane z numerami telefonów Agenta oraz jego stanowiskiem (9.3.43)

file

file

file

file

 • wprowadzono możliwość przełączania się między obrazkami (9.3.49)

file

 • dodano automatyczne załączanie załączników źródłowych dla funkcji nowe powiązane z podsumowaniem (9.3.49)

file

 • wprowadzono możliwość przeglądania plików pdf w przeglądarce bez konieczności ich pobierania (9.3.55)

file

 • dodano nowy wyzwalacz Znaleziono klienta w CRM z integracji ecommerce dla reguł wiadomości (9.3.55)

file

 • wprowadzono możliwość szybkiego wyboru kategorii z poziomu listy zgłoszeń (9.3.58)

file

 • dodano funkcjonalność Wydziel z podsumowaniem dla wiadomości w zgłoszeniu (9.3.71)

file

file

 • wprowadzono możliwość obracania obrazków/zdjęć (9.3.84)

file

 • dodano możliwość klonowania kolejek zgłoszeń wraz z przypisaniami Agentów (9.3.96)

file

SMS

 • wprowadzono podpowiadanie numerów telefonów klientów z CRM dla wysyłki SMS z menu skrótów (9.3.23)

file

 • dodano przypisywanie wiadomości SMS do danego rekordu CRM przy wysyłce z menu skrótów (9.3.23)

file

Chatbot

 • dodano akcję Rozmowa z agentem dla Chatbota (9.3.28)

file

Oceny

 • wprowadzono język niemiecki dla ocen pracy Agenta (9.3.31)

file

Web Softphone

file

 • dodano możliwość podglądu pierwszej i ostatniej wiadomości w zgłoszeniu danego Klienta (9.3.76)

file

Czat

 • dodano obsługę avatarów Meta dla wiadomości z Messenger (9.3.x)

file

Infolinia

 • dodano funkcjonalność w kolejce infolinii tj. Akcja po przekroczeniu czasu oczekiwania (9.3.65)

file

 • dodano możliwość klonowania kolejek Infolinii wraz z przypisaniami Agentów (9.3.96)

file

 • wprowadzono możliwość tagowania rozmów z kolejki Infolinii bez konieczności korzystania z tematów rozmów (9.3.101)

file

API

 • do metody POST tickets/:id/agent_response dodano parametr dający możliwość wysyłki wiadomości z załącznikiem (9.3.73)

file

 • dodano metodę POST tags do masowego dodawania tagów (9.3.80)

file

 • wprowadzono webhook TICKET_QUEUE_CHANGED powiadamiający o zmianie kolejki (9.3.90)

file

 • dodano metodę POST customers/:id/notes w celu dodawania notatek do historii kontaktu z danym klientem (9.3.93)

file

file

 • dla metody GET connections dodano w response informację o transferze oraz o stronie rozłączającej połączenie (9.3.95)

file

 • do notyfikacji AGENT_CONNECTED dodano informację o id klienta tj. customer_id (9.3.96)

file

Pauzy

 • wprowadzono kolor sygnalizatora pauzy zgodny z konfiguracją koloru pauzy (9.3.77)

file

Kampanie

 • dodano możliwość tagownia rozmów wychodzących z kampanii ręcznej przy włączonych tematach rozmów (9.3.98)

file

 • wprowadzono możliwość tagowania rozmów wychodzących bez konieczności podpinania tematów rozmów (9.3.101)

file

CRM

 • dodano możliwość aktualizowania rekordów CRM poprzez API-ID klienta przy imporcie csv (9.3.96)

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.