Dokumentacja

Dodawanie użytkowników

Użytkownicy są osobami korzystającymi z systemu Thulium. Wyróżniamy administratorów oraz konsultantów, którzy pracują głównie w wersji w przeglądarce, oraz agentów którzy obsługują klientów. Zakres pracy agentów jest określany za pomocą przypisań do poszczególnych kolejek oraz uprawnień.

Podstawowym narzędziem agenta jest Thulium WebSoftphone, dzięki któremu może odbierać i wykonywać połączenia. Obsługa zgłoszeń oraz czatów nie wymaga pracy na telefonie. Praca agentów jest monitorowana i raportowana, co pozwala administratorom czy też osobom zarządzającym ocenę efektywności ich pracy i optymalizację procesów np. sprzedażowych.

Z zakładki Administracja wybierz UżytkownicyUżytkownicy.

file

Jeśli chcesz dodać nowego użytkownika kliknij przycisk file znajdujący się po prawej stronie.

file

Pola, które musisz uzupełnić to: Imię, Nazwisko, Login, Hasło (zalecanym jest jego wygenerowanie) oraz E-mail. Pozostałe dane są opcjonalne. Zwróć uwagę, że po wpisaniu danych login automatycznie ustawia się na imię.nazwisko, lecz możesz to zmienić według własnych preferencji. Za pomocą loginu oraz hasła użytkownik będzie logował się do systemu.

file

Czy wiesz, że...💡

W Thulium posiadamy wsparcie dla gravatarów. Czym są gravatary? Są to globalne rozpoznawalne avatary powiązane z adresem e-mail identyfikującym daną osobę. Dzięki temu jesteśmy rozpoznawalni w sieci np. udzielając się na forach dyskusyjnych czy pisząc artykuły na bloga. Aby móc korzystać z takiego rozwiązania należy posiadać konto na stronie Gravatar

Jeśli podczas dodawania użytkownika w Thulium wpiszesz jego adres e-mail, który będzie powiązany z aplikacją Gravatar to zdjęcie (obrazek), który się tam znajduje zostanie automatycznie dodane do profilu.

W przypadku, gdy zamiast gravatara chcesz mieć inny avatar użytkownika usuń go i wgraj plik z dysku.

Zaznaczenie opcji Wymuś zmianę hasła przy najbliższym logowaniu umożliwi agentowi zmianę hasła na własne, łatwiejsze do zapamiętania.

Wybranie opcji Wycisz domyślnie mikrofon dla połączeń (WebSoftphone) spowoduje, że przy każdym połączeniu mikrofon będzie wyciszony przy wykorzystaniu Thulium Web Softphone.

Automatycznie zaloguj z obsługą telefonu spowoduje uruchomienie wybranego typu telefonu dla nadanego konta SIP. W przypadku Thulium Web Softphone będzie to okienko z przyciskiem Wystartuj.

Kolejnym krokiem jest przypisanie użytkownikowi odpowiednich ról, czyli uprawnień do zakładek. Domyślnie w systemie masz utworzone dwie role - Agent oraz Admin. Możesz edytować już istniejące lub dodać nowe role.

Po rozwinięciu opcji Pokaż zaawansowane pojawiają się pola, w których możesz uzupełnić dodatkowe dane pojawiające sie w zgłoszeniach oraz czacie. Możesz też określić:

  • Numer wewnętrzny agenta: 3-cyfrowy numer przypisany do agenta
  • Tryb dla rozmów wychodzących: automatyczny lub ręczny
  • ID dzwoniącego (caller ID): nazwa jaką będzie prezentował się agent, ustawia się ona automatycznie na pierwszą literę imienia.nazwisko, ale możesz ją zmienić
  • Nazwa wyświetlana w czacie: nazwa jaką agent będzie prezentował się klientowi podczas rozmowy na czacie
  • Domyślna kolejka zgłoszeń: kolejka, do której będą kierowane wiadomości od klientów
  • E-mail używany jako nadawca zgłoszeń - możesz wpisać adres e-mail, który będzie traktowany jako nadawca zgłoszenia
  • Domyślna skrzynka SMS - możesz podać domyślną skrzynkę SMS z której dany użytkownik będzie wysyłać wiadomości

Aby użytkownik mógł wykonywać i odbierać połączenia zaznacz opcję Użytkownik jest agentem.

Zaznaczenie opcji Pozwól dzwonić ręcznie na dowolny numer umożliwi agentowi wykonanie połączenia po kliknięciu w numer klienta i automatycznie doda agenta do kampanii uproszczonej (999999).

file

Po uzupełnieniu pól kliknij przycisk file.

Otrzymasz komunikat o dodaniu nowego użytkownika i zostaniesz przeniesiony na jego kartę. Z tego miejsca możesz edytować (np. zmienić login oraz hasło) lub usunąć użytkownika.

file

W części Avatar możesz dodać własne zdjęcie lub obrazek, maksymalny rozmiar pliku to 8 MB

W części Uwierzytelnianie masz możliwość zmiany loginu oraz hasła użytkownika.

W części Dane systemowe możesz określić uprawnienia użytkownika (dostęp do zakładek) oraz uprawnienia do kampanii.

W części Przypisania możesz przypisać użytkownika do kolejek (infolinii, czata oraz zgłoszeń), które będzie obsługiwał.


Listę wszystkich użytkowników (w tym agentów) możesz zobaczyć w zakładce Administracja → Użytkownicy →Użytkownicy.

file

Natomiast listę wszystkich agentów możesz zobaczyć w zakładce Administracja →Użytkownicy → Agenci.

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.