Dokumentacja

Przypisania użytkowników

Agenci obsługują połączenia, zgłoszenia i czaty z kolejek, do których są przypisani. Mogą być oni przypisani do kilku kolejek równocześnie.

Użytkowników możesz przypisać pojedynczo z poziomu jego karty lub, jeśli chcesz żeby daną kolejkę obsługiwało więcej agentów, grupowo z poziomu wybranej kolejki.


Przypisywanie pojedynczego użytkownika

Grupowe przypisywanie użytkowników do kolejki


Przypisywanie pojedynczego użytkownika

Z zakładki Administracja wybierz Użytkownicy → Użytkownicy.

file

Na ekranie pojawi się lista użytkowników - wybierz użytkownika klikając w niego.

file

W części Przypisania znajdującej się na dole strony kliknij przycisk file.

file

Na ekranie pojawi się okno, w którym możesz przypisać agenta do wybranych kolejek infolinii, czata oraz zgłoszeń. W tym miejscu pojawią się wszystkie utworzone kolejki.

Zobacz: Tworzenie kolejek czata, Tworzenie kolejek infolinii, Tworzenie kolejek zgłoszeń.

Zaznaczając checkboxy przypisz agenta do kolejek nadając mu priorytet w skali od 0-5, gdzie 0 - najwyższy priorytet, 5 - najniższy.

file

Po zaznaczeniu kliknij przycisk file.

Grupowe przypisywanie użytkowników do kolejki

Jeśli chcesz, żeby kolejkę obsługiwało więcej agentów szybciej będzie przypisać Ci ich grupowo podczas tworzenia lub edycji kolejki. Pokażemy Ci jak to zrobić na przykładzie kolejek infolinii.

Z zakładki Administracja wybierz Infolinie → Kolejki. Wejdź w kolejkę, do której chcesz dopisać agentów i w części Przypisani agenci kliknij przycisk file.

file

Wybierz agentów nadając im odpowiednie priorytety. Zwróć uwagę, że zaznaczając użytkownika wartość jego priorytetu automatycznie ustawia się na 0.

file

Po zaznaczeniu kliknij przycisk file.


Zobacz też:

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.