Dokumentacja

Dodawanie agentów do kolejek zgłoszeń

Po utworzeniu kolejki zgłoszeń powinieneś przypisać do niej agentów, którzy będą obsługiwać wiadomości. Agent może być przypisany do kilku kolejek równocześnie. Zobacz: Tworzenie kolejek zgłoszeń.

Agentów możesz przypisać pojedynczo przez kartę użytkownika albo grupowo z poziomu kolejki.

Przypisywanie pojedynczego użytkownika

Z zakładki Administracja wybierz Użytkownicy → Użytkownicy.

file

Na ekranie pojawi się lista użytkowników - wybierz użytkownika klikając w niego. W części Przypisania znajdującej się na dole strony kliknij przycisk file.

file

Na ekranie pojawi się okno, w którym będziesz mógł przypisać użytkownika do wybranych kolejek zgłoszeń. Zaznaczając checkboxy przypisz agenta nadając mu priorytet w skali od 0-5, gdzie 0 - najwyższy priorytet, 5 - najniższy.

file

Grupowe przypisywanie użytkowników do kolejki

Jeśli chcesz, żeby kolejkę obługiwało więcej agentów szybciej będzie przypisać Ci ich grupowo podczas tworzenia lub edycji kolejki.

Z zakładki Administracja wybierz Zgłoszenia → Kolejki.

file

Wejdź w kolejkę, do której chcesz dopisać agentów i w części Przypisani agenci kliknij przycisk file.

file

file

Wybierz agentów nadając im odpowiednie priorytety.

Czy wiesz, że...💡

Po zaznaczeniu agentów ich priorytet domyślnie ustawia się na 0.

file

Po zaznaczeniu kliknij przycisk file.


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.