Dokumentacja

Tworzenie kolejek czata

Kolejka czatowa jest miejscem, w którym klienci oczekują na rozmowę z wolnym agentem. Możesz utworzyć kilka kolejek, które będą definiowały sprawy z jakimi zwracają się klienci (np. Pomoc techniczna, Reklamacje). Klient wybierając odpowiednią kolejkę (temat) zostanie skierowany do właściwych osób, które pomogą mu w rozwiązaniu problemu.

Utwórzmy przykładową kolejkę. Z zakładki Administracja wybierz Click2Contact → Kolejki, a następnie kliknij przycisk file.

file

file

Na ekranie pojawi się okno, w której skonfigurujesz ustawienia kolejki.

Dane podstawowe

  • Nazwa - wpisz nazwę kolejki

Podpowiedź...🔎

Jeśli chcesz, żeby Twój widget posiadał kilka kolejek kierujących do różnych spraw - zwróć uwagę na ich nazewnictwo. Nazwy kolejek powinny oddzwierciedlać rzeczywisty powód kontaktu np. Reklamacje, Zamówienia itp.

  • Godziny pracy - określ w jakich godzinach pracy kolejka będzie aktywna, zobacz: Godziny pracy
  • Komunikat powitalny - wpisz treść komunikatu jaki będzie wyświetlał się klientowi po rozpoczęciu czata lub gdy dołączono nowego agenta (wyświetlanie komunikatu możesz skonfigurować w parametrach czata, zobacz: Parametry czata)
  • Aktywna - czy kolejka ma być dostępna w ramach usługi czat

Automatyczna odpowiedź

  • Włącz automatyczną odpowiedź - możliwość wysłania automatycznej pierwszej odpowiedzi po wiadomości klienta, jeśli agent nie odpowiada przez określony czas
  • Odpowiedź automatycznie po czasie (s.) - ustaw czas po jakim odpowiedź zostanie wysłana
  • Treść odpowiedzi - wpisz treść komunikatu jaki wyświetli się na czacie

Dodawanie zgłoszenia w Panelu podczas rozmowy

  • Domyślny temat zgłoszenia - temat zgłoszenia założonego z poziomu czata
  • Domyślna kolejka zgłoszeń - wybierz kolejkę, do której będą kierowane zgłoszenia z czata

file

Po uzupełnieniu kliknij file.

Wchodząc w wybraną kolejkę możesz ją edytować lub usunąć. Z tego miejsca także przypiszesz agentów - w części Przypisani agenci. Zobacz: Dodawanie agentów do kolejek czata.

file

Ważne...⚠️

Kolejka, dla której przeprowadzone zostały rozmowy nie może zostać usunięta.


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.