Dokumentacja

Wersja 8.12.x/9.0.x/9.1.x

Zobacz także zmiany w wersji 8.10/11.x.

API

 • do metod POST/PUT customers/companies dodano parametr związany z edycją pól specjalnych CRM jako tylko do odczytu (8.12.14)

file

 • w ramach metody GET chats dodano parametr zwracający listę plików w danej konwersacji (9.1.6)

file

 • dla metod POST tickets dodano parametr definiujący typ wiadomości/komentarza tj. HTML|PLAIN (9.1.8)

file

file

 • dodano webhook CUSTOMER_FILE_ATTACHED związany z załączeniem pliku dla rekordu CRM (9.1.15)

file

 • dodano parametry związane z tagami dla metody GET connections (9.1.23)

file

 • do metody PUT tickets dodano parametry związane z polami specjalnymi, kolejką zgłoszeń oraz przypisanym agentem (9.1.43)

file

 • dodano metodę POST sms_messages do wysyłki wiadomości SMS (9.1.70)

file

 • wprowadzono webhook RECORDING_READY związany z przygotowaniem pliku nagrania z rozmowy (9.1.83)

file

Zgłoszenia

 • dodano powiadomienie dla Automatyzacji zgłoszeń informujące, w przypadku akcji związanych z czasem; kiedy takowa zadziała (8.12.21)

file

file

 • dodano wyzwalacz Znaleziono klienta w CRM z polem specjalnym w ramach Reguł wiadomości (9.1.18)

file

file

file

file

file

file

Integracje

file

file

 • dodano możliwość definiowania poszczególnych działań związanych z połączeniami na odpowiednie aktywności Pipedrive (9.1.35)

file

Raporty

 • dodano grupowanie Obciążenia agenta dla dnia wczorajszego w ramach strony domowej (8.12.27)

file

file

 • dodano możliwość filtrowania po tagach w raporcie Użycia tagów (9.1.62)

file

file

IVR

file

file

file

 • dodano możliwość kategoryzowania zgłoszeń w ramach akcji IVR Dodaj zgłoszenie (9.1.70)

file

SMS

file

file

Panel

 • dodano menu skrótów dla popularnych akcji (9.1.15)

file

 • dodano do menu skrótów możliwość wysyłki SMS na dowolny numer (9.1.83)

file

file

 • wprowadzono możliwość dodawania zadań z poziomu menu skrótów (9.1.83)

file

file

Routing połączeń wychodzących

 • dodano możliwość wyboru routingu połączeń względem kolejki zgłoszeń, z której nastąpiło oddzwonienie (9.1.32)

file

file

Czarne listy

file

 • dodano możliwość wyszukiwania numeru telefonu z czarnej listy (9.1.39)

file

 • dodano możliwość masowego usuwania numerów z czarnej listy (9.1.39)

file

 • dodano dodatkową etykietę opisującą czarną listę (9.1.39)

file

 • wprowadzono możliwość edycji rekordu z numerem telefonu w ramach danej czarnej listy (9.1.39)

file

Widget Click2Contact

file

 • dodano możliwość ustawiania własnej treści nagłówka RODO (9.1.80)

file

file

Czaty

 • dodano możliwość szybkiego kopiowania do schowka adresu e-mail bądź numeru telefonu Klienta (9.1.62)

file

Infolinie

file

Przekierowania połączeń

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.