Dokumentacja

Routing połączeń wychodzących

Routing połączeń jest rozbudowanym modułem odpowiadającym za kierowanie połączeń wychodzących. Określa wzorce, według których zestawiane są połączenia wychodzące. Reguły kierowania połączeń umożliwiają Ci między innymi konfigurację, w których:

 • połączenia na numery stacjonarne wychodzą innym łączem niż połączenia na numery komórkowe
 • w przypadku awarii łącza/operatora podstawowego połączenie będzie realizowane za pomocą łącza/operatora zapasowego
 • tylko wyznaczeni pracownicy mają możliwość wykonywania połączeń zagranicznych
 • zarząd firmy prezentuje się na zewnątrz numerem sekretaratu

Nową regułę dodasz wybierając z zakładki AdministracjaTelekomunikacjaRouting połączeń wychodzących, a następnie klikając przycisk file.

file

file

Omówmy poszczególne pola:

Kolejność dopasowania wzorca - kolejność w jakiej sprawdzane są dopasowania (wzorce) dla wybranego numeru. Jeśli posiadamy dwa lub więcej wzorców z takim samym numerem kolejności dopasowania, wtedy brany jest po uwagę prioytet.

Numer źródłowy - numer, z którego wykonywane jest połączenie (telefon lub konto SIP), możesz utworzyć reguły routingu np. dla poszczególnych kont SIP

Wzorzec - to ciągi cyfr oraz znaków. Na podstawie określonego wzorca przeprowadzane są połączenia wychodzące. Aby ułatwić ustalanie reguł wprowadzono kilka oznaczeń. Poniżej przykłady:

 • .* - symbol ten oznacza, że połączenia będą wykonywane na wszystkie numery
 • 12.* - połączenia będą wykonywane na wszystkie numery zaczynające się od 12
 • 12[0-9]{7} - połączenia będą wykonywane na numer zaczynający się od 12, nawias kwadratowy oznacza zakres wprowadzanych cyfr (w tym przypadku istnieje możliwość wpisania cyfr z zakresu od 0-9), nawias klamrowy oznacza liczbę wprowadzanych cyfr (w tym przypadku należy wpisać 7 cyfr).
 • 900008.* - tego typu oznaczenia pojawiają się najczęściej w kampaniach, gdzie 9 oznacza, że jest to kampania, a kolejne 5 cyfr to identyfikator

Ważne...⚠️

W routingu może być dodanych kilka wzorców, które powinny być oddzielane za pomocą znaku "|".

Trunk - łącze, z którego wykonywane są połączenia

Liczba cyfr do obcięcia - w tym polu określana jest liczba cyfr, o które numer zostaje obcięty przed połączeniem licząc od początku numeru

Prefix - numer, który zostanie dodany przed numerem, na który dzwonimy

Poziom uprawnień - poziom uprawnień jaki ustalamy dla danej reguły routingu

Prezentacja numeru - opcja pozwala na wpisanie numeru, który będzie wyświetlał się klientowi; istnieje możliwość wyboru, którym numerem będziemy się prezentować

Prezentacja losowym numerem z listy - możliwość zaprezentowania się dowolnym numerem z czarnej listy

Opis - krótki opis reguły

Stawka za minutę rozmowy - stawka za 1 minutę połączenia

Kolejka oddzwonień - wybranie kolejki oddzwonień dla której ma być zastosowany dany schemat

Kolejka zgłoszeń - wybranie kolejki zgłoszeń (dla oddzwonień) dla której ma być zastosowany dany schemat

file

Aby zapisać kliknij file.

Czy wiesz, że...💡

Możesz w łatwy sposób sklonować istniejący routing klikając file na liście zdefiniowanych routingów.

W jaki sposób działa moduł routingu połączeń?

Podczas połączeń wychodzących moduł dopasowuje wybierany numer do utworzonych wzorców. Podczas dopasowywania system uwzględnia również numer źródłowy (telefon lub konto SIP), który wykonuje połączenie. Mogą pojawić się dwie sytuacje:

 • brak pasującego wzorca - połączenie zostanie odrzucone
 • pasujący wzorzec - połączenie może zostać zrealizowane. Ważne jest to, że zostaje wtedy dopasowana pierwsza reguła, której wzorzec pasuje do numeru docelowego

file

Po dopasowaniu reguły moduł rozpocznie próbę połączenia uwzględniając priorytet oraz trunk (łącze zewnętrzne). System zestawi połączenie na łączu określonym najniższym priorytetem. W przypadku, gdy będzie ono zajęte lub niedostępne system zestawi połączenie przez łącze z reguł o wyższych (kolejnych) priorytetach do momentu jego znalezienia.

Jeśli połączenie zostanie zestawione nastąpi weryfikacja uprawnień - co ważne, poziom uprawnień konta SIP wykonującego połączenie musi być większy lub równy minimalnemu poziomowi uprawnień dla wybranego priorytetu wzorca. Po weryfikacji numer, na który wykonywane jest połączenie zostanie obcięty o zdefiniowaną wcześniej liczbę, zostanie mu dopisany prefix oraz zostanie ustawiona prezentacja numeru.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów, żebyś mógł lepiej zrozumieć działanie routingu połączeń wychodzących.

file

 1. Połączenie wykonywane z numeru wewnętrznego 830 (poziom uprawnień 5) na numer zewnętrzny 0123334444

  • numer nie pasuje do wzorców reguł 1 i 2, zostanie dopasowany do wzorca reguły 3
  • telefon 830 ma wystarczający poziom uprawnień, więc połączenie zostanie zestawione przez operatora Netia
 2. Połączenie z telefonu wewnętrznego 830 (poziom uprawnień 5) na numer zewnętrzny 0790111222

  • numer pasuje do wzorca reguły 1
  • telefon ma wystarczający poziom uprawnień, więc połączenie zostanie zestawione przez podłączoną do systemu bramkę GSM
 3. Połączenie z telefonu wewnętrznego 831 (poziom uprawnień 5) na numer zewnętrzny 0790111222, bramka GSM zajęta (dzwoni przez nią telefon 830)

  • numer pasuje do wzorca reguły 1
  • telefon ma wystarczajacy poziom uprawnień, więc połączenie zostanie zestawione przez podłączoną do systemu bramkę GSM
  • połączenie nie może być zrealizowane przez bramkę (zajęta)
  • wzorzec reguły 2 także pasuje do numeru docelowego
  • telefon nie ma jednak wystarczającego poziomu uprawnień do wykonania połączenia za pomocą reguły 2, więc połączenie zostanie odrzucone
 4. Połączenie z telefonu wewnętrznego 810 (poziom uprawnień 10) na numer zewnętrzny 0790111222, bramka GSM zajęta (dzwoni przez nią telefon 830)

  • numer pasuje do wzorca reguły 1
  • telefon ma wystarczający poziom uprawnień, więc połączenie zostanie zestawione przez podłączoną do systemu bramkę GSM
  • połączenie nie może wyć zrealizowane przez bramkę (zajęta)
  • wzorzec reguły 2 także pasuje do numeru docelowego
  • telefon ma wystarczające uprawnienia do wykonania połączenia za pomocą reguły 2, więc połączenie zostanie zestawione przez łącze operatora GTS
 5. Połączenie z telefonu wewnętrznego 810 (poziom uprawnień 10) na numer zewnętrzny 0223334444

  • numer zostanie dopasowany do reguły 5 - zwróć uwagę, że numer pasuje do reguły 5, ale wymaga numeru źródłowego 805
  • połączenie zostanie wykonane przez łącze operatora GTS
 6. Połączenie z numeru wewnętrznego 805 (poziom uprawnień 20) na numer zewnętrzny 0223334444
  • numer zostanie dopasowany do reguły 4 - ponieważ numerem źródłowym jest 805
  • ustawiona zostanie prezentacja 123975300
  • połączenie zostanie wykonane przez łącze operatora GTS

Ważne...⚠️

Jeśli zostanie usunięty operator VOIP to usunięte zostaną również routingi połączeń. W przypadku jeśli chcesz zmienić obecnego operatora najlepiej jeśli zrobisz to w następujący sposób: dodanie nowego operatora, zmiana operatora w routingach połączeń wychodzących, usunięcie starego operatora.

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.