Dokumentacja

Konta SIP

Zakładka Konta SIP umożliwia przeglądanie, edytowanie i dodawanie kont SIP. Przeznaczona jest dla administratorów systemu, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie kontami SIP użytkowników.

Z zakładki Administracja wybierz Telekomunikacja → Konta SIP.

file

Czy wiesz, że...💡

W Thulium dostajesz 20 skonfigurowanych kont SIP, których numery możesz dowolnie zmieniać.

Na ekranie pojawi się lista z utworzonymi kontami SIP. Konto z użytkownikiem Automat Automat przypisywane jest do agenta, gdy ten logując się do aplikacji Thulium Agent nie podaje numeru SIP i nie jest przypisany do żadnego konta (musi być ustawiony jako automatyczny tryb pracy i jako telefon zewnętrzny - Thulium Softphone). Jeśli chcesz, żeby Twoi agenci mieli stałe numery przypisz ich do poszczególnych kont SIP.

Jeśli chcesz dodać nowe konto SIP kliknij przycisk file.

file

Dostępne parametry:

  • Numer wewnętrzny - 3-cyfrowy numer wewnętrzny (domyślnie jako kolejny numer z listy). Tworząc konto SIP możesz wpisać dowolny numer wewnętrzny z zakresu 100-999
  • Hasło - hasło do konta (wykorzystywane jest w przypadku korzystania z zewnętrznego softphone'u)
  • Użytkownik - wybierz użytkownika, który będzie przypisany do konta SIP
  • Telefon sprzętowy - wybierz czy agent będzie korzystał z wbudowanego softphone'u Thulium czy z zewnętrznego softphone'u. W przypadku wyboru drugiej opcji konieczne będzie skonfigurowanie ustawień telefonu.

Ważne...⚠️

Jeśli konto ma być skonfigurowane jako Thulium softphone to przy opcji Telefon sprzętowy należy wybrać opcję Thulium Softphone. W przypadku kont dla telefonów sprzętowych należy wybrać opcję Inny softphone.

Zobacz: Podłączanie telefonów stacjonarnych.

  • Konto aktywne - określ aktywność konta w systemie (konto aktywne - widoczne w sytemie)
  • Nagrywanie rozmów - parametr dotyczy rozmów wewnętrznych oraz rozmów, w których użytkownika korzysta z konta SIP bez używania Thulium Agenta
  • Poziom uprawnień (0-100) - nadaj poziom uprawnień (domyślnie 10). Poziom uprawnień związany jest z routingiem połączeń wychodzących i pozwala na ustalenie czy dany użytkownik (numer wewnętrzny) może korzystać z określonych reguł routingu połączeń. Standardowo zalecamy pozostawienie tego parametru bez zmian.

file

Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk file.


W przypadku dodawania nowego użytkownika (np. pracownik pojawiający się w firmie) upewnij się czy posiadasz odpowiednią liczbę skonfigurowanych kont SIP. Jeśli wszystkie konta są przypisane do użytkowników lub konta są aktualnie zajęte (agenci korzystają z aplikacji Thulium Agent) to logując się do aplikacji zobaczy komunikat "Brak wolnego numeru lub numer nieprawidłowy".

file

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.