Dokumentacja

Konfiguracja kont SMS

W systemie Thulium istnieje możliwość wysyłania i w niektórych przypadkach odbierania wiadomości SMS - w tym celu konieczne jest posiadanie usługi u wybranego operatora (np. SMSAPI, Peoplefone...). Odebrane wiadomości pojawią się na liście zgłoszeń.

Pierwszym krokiem będzie skonfigurowanie konta SMS - z zakładki Administracja wybierz Zaawansowane → Konfiguracja kont e-mail i SMS.

file

Na ekranie pojawia się lista skonfigurowanych skrzynek e-mail oraz SMS. Jeśli chcesz dodać nową skrzynkę SMS rozwiń przycisk file i wybierz opcję SMS.

file

Parametry:

 • Nazwa - nazwa Twojej bramki SMS
 • Dostawca usługi - dostawca usługi SMS:
  • Własna bramka SMS
  • TeleCube.pl
  • SMSAPI.pl
  • SerwerSMS.pl
  • JustSend.pl
  • Dotpay.pl
  • Plus MultiInfo
  • Peoplefone
  • Mobitex
  • Tide
  • 3S (platformy2.3s.pl)
 • Uprawnione adresy IP - adresy IP uprawnione do wysyłki SMS

Wiadomości przychodzące:

 • Numer na który przychodzą wiadomości - numer telefonu skonfigurowany w bramce SMS, na który przychodzą wiadomości
 • Prefiksy do usunięcia (lista oddzielona przecinkami) - lista numerów prefiks, które będą usuwane (po wyborze jednej ze skonfigurowanych bramek prefiksy uzupełniają się automatycznie)
 • Aktywne wiadomości przychodzące - aktywacja procesowania wiadomości SMS (ruch przychodzący) w ramach Thulium

Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie odbieranie i wysyłania wiadomości z poziomu Thulium.

a) Wysyłanie SMS-ów

file

 • Login bramki - nazwa użytkownika (login) do bramki SMS
 • Hasło bramki - hasło do bramki SMS
 • Nazwa nadawcy - nazwa wstawiana w pole nadawcy

Ważne...⚠️

W przypadku SMSAPI należy wygenerować hasło w MD5 file -> file

W przypadku bramki Plus MultiInfo konfiguracja jest rozbudowana o dodatkowe pola:

file

Identyfikator usługi - jest to wartość liczbowa zawierająca numer usługi (Service Id) przypisany do użytkownika (loginu). Wartość tego identyfikatora powinien przekazać opiekun handlowy dostawcy usługi MultiInfo.

Host bramki - należy wpisać tylko adres w formie api1.multiinfo.plus.pl (nie adres w formacie URI). Właściwy adres hosta powinien przekazać opiekun handlowy dostawcy usługi Multiinfo.

Certyfikat uwierzytelniający - w tym polu należy wkleić zawartość certyfikatu z kluczem prywatnym w formacie PEM, za pomocą którego użytkownik będzie się uwierzytelniał w usłudze MultiInfo.

Ważne...⚠️

W polu tym należy wkleić zawartość cerftyfikatu oraz klucza prywatnego w formacie PEM. Proces generowania certyfikatu oraz jego aktywacji wykracza poza zakres tego dokumentu. Jest on opisany w dokumentacjach usługi MultiInfo. Uproszczony opis eksportu certyfikatu i klucza do formatu PEM został umieszczony w artykule Jak poprawnie wyeksportować certyfikat uwierzytelniający dla bramki SMS Multiinfo

Klikając w klawisz file możemy zweryfikować poprawność konfiguracji bramki wychodzącej:

file

Czy wiesz, że...💡

W przypadku bramki JustSend istnieje możliwość ustawienia nazwy/numeru (w polu Nazwa nadawcy), który będzie wyświetlać się jako nadawca. Opcja jest możliwa tylko dla SMS-ów dynamic - po wykupieniu usługi u operatora.


Wiadomość SMS możesz wysłać w poziomu karty klienta.

file

file

W przypadku posiadania więcej niż jednej skrzynki SMS do wysyłki wiadomości można skonfigurować Domyślną skrzynkę SMS w ramach parametrów systemowych.

b) odbieranie SMS-ów

Aby mieć możliwość odbierania SMS-ów w Thulium ustaw odpowiednią regułę wiadomości, która skieruje takie wiadomości do odpowiedniej kolejki:

Pobrano z konta ...(tu wybierz nazwę skonfigurowanego konta SMS), a następnie *Przenieś do kolejki i zatrzymaj** ...(tu wybierz nazwę kolejki zgłoszeń, do której będą trafiały przychodzące SMS-y)

file

Jeśli chcesz możesz utworzyć osobną kolejkę zgłoszeń np. "SMS", do której będą wpadały tylko wiadomości SMS.

W celu poprawnego odbierania SMS-ów po stronie dostawcy usługi (na koncie administratora) należy w opcji przekazywania wiadomości SMS dodać adres URL, aby umożliwić komunikację z Thulium → "https://nazwa_systemu.thulium.com/panel/tickets/incoming/nazwa_dostawcy (nazwa dostawcy - np. serwersms, smsapi)"

file

W przypadku SerwerSMS:

file

gdzie w części "_nasznumer - podajemy na sztywno nasz wykupiony numer

W przypadku SMSAPI:

file

Czy wiesz, że...💡

Dostawca SMSAPI wspiera także odbieranie MMS-ów. Żeby je odbierać należy w systemie Thulium skonfigurować skrzynkę identycznie jak skrzynkę odbiorczą SMS (jeżeli masz już skonfigurowaną skrzynkę odbiorczą SMS dla tego dostawcy, nie musisz nic więcej robić). Następnie w panelu administracyjnym SMSAPI należy skonfigurować adres Callback dla odbioru MMS. Z listy "Typ" należy wybrać "Adres callback - odbiór MMS", natomiast w polu "URL" należy podać adres https://nazwasystemu.thulium.com/panel/tickets/incoming/smsapi/mms, gdzie nazwasystemu należy zastąpić nazwą własnego systemu Thulium.

file


Odebrane SMS-y pojawiają się na liście zgłoszeń z przedrostkiem [SMS] a MMS-y analogicznie [MMS].

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.