Dokumentacja

Automatyczne przydzielanie zgłoszeń

System Thulium zezwala na automatyzację procesu przydzielania zgłoszeń. Takową funkcjonalność można uruchomić dla danej kolejki i dla konkretnych Agentów do niej przypisanych. Rozwiązanie jest oparte na parametrze zgłoszeń:

file

Oznacza to, że system będzie automatycznie przydzielał w tym przypadku nieprzypisane zgłoszenia o statusie Nowy.

W celu uruchomienia tej funkcjonalności z zakładki Administracja wybierz ZgłoszeniaKolejki.

file

Następnie klikamy w kolejkę, dla której chcemy uruchomić automatyzację i wybieramy Agentów, którzy będą podlegać takiemu przypisywaniu:

file

Po zaznaczeniu stosownych checkboxów należy potwierdzić wybór klikając file.

Kolejnym krokiem jest włączenie funkcjonalnosci dla tej kolejki, w tym celu należy kliknąć file:

file

Z sekcji Automatyczne przydzielanie zgłoszeń zaznaczamy checkbox file i ustawiamy parametry:

  • Limit nowych zgłoszeń przypadających na agenta w kolejce - oznacza maksymalną ilość zgłoszeń w danym statusie przypisanych do danego Agenta,
  • Maksymalna liczba zgłoszeń przydzielanych agentowi w cyklu - limit przydzielanych zgłoszeń na Agenta podczas jednego cyklu.

Ważne...⚠️

System domyślnie przydziela zgłoszenia Agentom co 30 minut w godzinach x:10 oraz x:40 np. 8:10, 8:40, 9:10. Mechanizm działa w godzinach pracy kolejki pod warunkiem, że Agent jest zalogowany do systemu. Zgłoszenia są przydzielane na zasadzie karuzeli, kolejno na zalogowanych Agentów z opcją automatycznego przydzielania zgłoszeń. W celu zmiany interwałów czasowych pomiędzy cyklami należy skorzystać z parametru zgłoszeń Interwał dla automatycznego przydzielania zgłoszeń.

file

W powyższej konfiguracji system będzie dążyć do 10 zgłoszeń na Agenta przypisując na cykl po 2 zgłoszenia (pod warunkiem, że jest ich wystarczająca ilość w odpowiednim statusie). Zmiany należy potwierdzić klikając w guzik file.

Od tego momentu system w cyklach co x minut (w zależności od konfiguracji interwałów pomiędzy cyklami) będzie przydzielać automatycznie zgłoszenia w danej kolejce.

file

W ramach Parametrów zgłoszeń można ustalić strategię dla automatycznego przydzielania zgłoszeń:

  • najdłużej oczekujący w kolejce
  • VIP
  • najkrócej oczekujący w kolejce

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.