Dokumentacja

Dodawanie klientów

Zakładka Klienci stanowi bazę Twoich klientów. Dzięki umieszczeniu ich w CRM-ie oprócz zebrania w jednym miejscu wszystkich informacji na temat klienta (m.in. numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe) widzisz całą historię kontaktu z nim.

Klientów do CRM-u możesz dodać na dwa sposoby - dodając pojedyncze osoby (lub firmy) lub importując gotowe bazy danych w formacie CSV.


Dodawanie pojedynczych osób do CRM

Dodawanie firmy do CRM

Funkcje profilu klienta/firmy

Importowanie osób (firm) z plików CSV

Weryfikacja duplikatów


Dodawanie pojedynczych osób do CRM

Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk file i wybierz Dodaj osobę.

file

Otworzysz moduł uproszczonego dodawania nowego klienta - uzupełnij jego dane:

file

Czy wiesz, że...💡

Aby dodać klienta wystarczy uzupełnić pole "Nazwisko" lub "Numer telefonu". Pozostałe dane są opcjonalne.

Po utworzeniu karty osoby możesz uzupełnić pozostałe dane klikając file.

file

 • W sekcji Dane podstawowe możesz uzupełnić takie dane jak: imię, nazwisko, PESEL, identyfikator, data i miejsce urodzenia oraz informacje związane z wykonywaną pracą - nazwa firmy, stanowisko oraz branża. Dodatkowo możesz przyporządkować klienta do określonego typu i grupy.

 • W części Pola specjalne możesz uzupełnić dodatkowe informacje na temat klienta np. dotyczące zamówień.

 • W sekcjach dotyczących adresów możesz uzupełnić dane teleadresowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny oraz adres do faktur).

file

Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk file.

W celu zmiany bądź usunięcia numeru telefonu bądź adresu e-mail należy kliknąć kolejno file lub file. Dodanie kolejnego numeru telefonu/adresu e-mail jest możliwe po wybraniu file.

Przy dodawaniu/edycji numeru telefonu bądź adresu e-mail można wprowadzić dodatkowe opisy:

file

file


Dodawanie firmy do CRM

Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk file i wybierz Dodaj firmę.

file

Otworzysz moduł uproszczonego dodawania nowej firmy - uzupełnij jej dane:

file

Czy wiesz, że...💡

Po wpisaniu NIP bądź REGON, w obu przypadkach bez myślników czy spacji, istnieje możliwość wyszukania reszty danych z GUS poprzez kliknięcie file.

Po utworzeniu karty firmy możesz uzupełnić pozostałe dane klikając file.

 • W sekcji Dane podstawowe pojawiają się następujące dane: nazwa firmy (pole wymagane), identyfikator, typ i grupa klienta, numery NIP oraz REGON, adres strony internetowej firmy.

 • Pozostałe zakładki pozwalają na dodanie pól specjalnych i podanie danych adresowych.

file

Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk file.

Czy wiesz, że...💡

Z poziomu edycji firmy możesz również wyszukać dane firmy z GUS poprzez wpisanie 10-cio cyfrowego numeru NIP (bez myślników i spacji) bądź 9-cio cyfrowego numeru REGON (bez myślników i spacji) klikając file.

W celu zmiany bądź usunięcia numeru telefonu bądź adresu e-mail należy kliknąć kolejno file lub file. Dodanie kolejnego numeru telefonu/adresu e-mail jest możliwe po wybraniu file.

Przy dodawaniu/edycji numeru telefonu bądź adresu e-mail można wprowadzić dodatkowe opisy:

file

file


Funkcje profilu klienta

Funkcje profilu klienta/firmy

Po dodaniu klienta wejdź na jego profil. Po lewej stronie znajdują się podstawowe informacje dotyczące klienta - nazwa i numer telefonu. Pozostałe dane (np. adres e-mail) są opcjonalne i pojawiają się jeśli zostały uzupełnione podczas tworzenia klienta. Istnieje też możliwość dodania avatara - wystarczy kliknąć lub przeciągnąć zdjęcie/obrazek.

Po kliknięciu w file pojawiają się następujące funkcje:

 • Wyświetl zgłoszenia - podgląd wszystkich zgłoszeń klienta
 • Wyślij SMS - wysłanie SMS-a
 • Dodaj do kampanii - dodanie klienta do kampanii
 • Dodaj do czarnej listy - dodanie klienta do czarnej listy
 • Oznacz jako VIP - oznaczanie klienta jako VIP
 • Połącz klientów - możliwość połączenia kontaktów
 • Ukryj na liście klientów - możliwość ukrycia klienta
 • Usuń - usunięcie klienta

file


Importowanie osób (firm) z plików CSV

Czy wiesz, że...💡

CSV jest to format przechowywania danych w plikach tekstowych. Format ten jest obsługiwany przez większość popularnych pakietów biurowych (m.in. Microsoft Office, LibreOffice).

Jeśli chcesz dodać większą liczbę osób do CRM najlepiej jeśli zaimportujesz gotowy plik w formacie CSV. Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk file i wybierz Importuj osoby z pliku CSV (Importuj firmy z pliku CSV) - pokażemy Ci to na przykładzie dodawania grupy osób.

file

Zostaniesz przeniesiony na stronę importu.

file

Załącz plik CSV z bazą rekordów - kliknij przycisk file. Pamiętaj, że Twój plik powinien posiadać nagłówki. Na ekranie zostanie wyświetlona tabela z zaimportowanymi danymi. Dopasuj nagłówki z pliku do nagłówków w bazie (proces mapowania danych). Nieprzyporządkowane nagłówki podświetlają się na czerwono.

file

Czy wiesz, że...💡

Klikając krzyżyk znajdujący się przy nagłówkach kolumn w bazie możesz usunąć wybraną kolumnę - nie będzie ona wtedy pobierana z pliku CSV.

Zaznaczenie opcji Aktualizuj istniejące rekordy pozwoli na aktualizację istniejących już w bazie rekordów, bez dodawania ich ponownie. Jeśli w pliku pojawi się klient, który znajduje się w CRM to zostaną uzupełnione jedynie dodatkowe dane.

Rozpoznanie rekordów może nastąpić po:

 • API-ID klienta
 • identyfikatorze
 • numerze telefonu
 • adresie e-mail
 • numerze PESEL
 • numerze NIP

file

Rozwijając opcję "Pokaż zaawansowane" możesz ustawić:

 • w jaki sposób kodowane są polskie znaki
  • UTF-8 - domyślnie
  • ISO 8859-2
  • Windows 1250
 • w jaki sposób rodzielane są kolumny
  • przecinek (,) - domyślnie
  • średnik (;)
  • dwukropek (:)
  • tabulator (\t)

Parametry powinny być takie same jak w dołączanym przez Ciebie pliku.

file

Jeśli dane się zgadzają kliknij przycisk file. Otrzymasz komunikat o zakończeniu importu i zostaniesz przeniesiony na listę klientów.

file

Ważne...⚠️

Aby poprawnie zaimportować płeć format w pliku powinien być: F - dla kobiety, M - dla mężczyzny


Weryfikacja duplikatów

Jeśli podczas dodawania nowego klienta (osoby lub firmy) zostanie wpisany np. adres e-mail, który już istnieje w CRM-ie to system wyświetli okno z informacją o tym, że e-mail jest już przypisany do istniejącego klienta wraz z linkiem do jego karty.

file

Podczas dodawania klienta sprawdzane są następujące dane:

 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • nazwa firmy

Ten sam mechanizm działa podczas edycji danej karty:

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.