Dokumentacja

Wersja 8.6.x

Zobacz także zmiany w wersji 8.5.x.

Uprawnienia

 • dodano uprawnienie do odsłuchu tylko własnych rozmów (8.6.2)

file

 • wprowadzono uprawnienie do pobierania i odsłuchiwania tylko własnych rozmów (8.6.2)

file

 • dodano uprawnienie do eksportów Rekordów CRM w ramach Kampanii (8.6.42)

file

Szczegóły rozmowy

 • dodano rejestrację wstrzymań rozmowy tj. hold (8.6.2)

file

API

 • dodano nowy endpoint API GET topics do pobierania tematów rozmów (8.6.2)

file

 • wprowadzono metodę API POST voicebots/:name/calls/:call_id/transcript w celu dodania transkrypcji rozmowy z Voicebotem (8.6.0)

file

 • dodano do metody API GET tickets parametr category_id (8.6.49)

file

Integracje

 • wprowadzono możliwość podpięcia do Thulium zewnętrznego rozwiązania Voicebot (8.6.0)

file

 • dodano nową akcję dla integracji Facebook Lead Ads tj. Dodaj do CRM i utwórz zgłoszenie (8.6.4)

file

 • dodano możliwość wyświetlania transkrypcji rozmowy z Voicebot Agentowi w Web Softphone (8.6.24)

file

Zgłoszenia

 • dodano nowy wyzwalacz dla reguł wiadomości tj. Znaleziono klienta w CRM z opiekunem (8.6.6)

file

file

file

file

 • wprowadzono możliwość ustawiania zapisanych wcześniej filtrów publicznych/prywatnych jako domyślnych (8.6.47)

file

file

Raporty

file

file

file

file

 • wprowadzono możliwość dodawania zgłoszeń na bazie rozmów z raportu Rozmowy czat oraz Moje czaty (8.6.28)

file

 • dodano filtr Chatbot dla Rozmowy czat w celu wyszukania czatów obsłużonych przez danego Bota (8.6.28)

file

 • dodano dla Rozmowy czat filtr Zakończone przez (8.6.28)

file

 • wprowadzono w ramach Rozmowy czat filtr Obsłużone przez (8.6.28)

file

 • dodano filtr Nieprzypisane dla Rozmowy czat (8.6.28)

file

 • wprowadzono możliwość zmiany kolejności kolumn oraz sortowania po wielu kolumnach dla Rozmowy czat (8.6.28)

file

 • dodano możliwość udostępnienia wyników wyszukiwania dla innego Użytkownika poprzez link w Rozmowy czat (8.6.28)

file

file

 • dodano raport Wysłane SMS zestawiający wszystkie wysłane wiadomości przez Użytkowników (8.6.51)

file

Infolinie

file

 • wprowadzono głosy Google Text-to-Speech do odczytywania miejsca w kolejce oraz średniego czasu oczekiwania (8.6.13)

file

Click2Contact

file

Czat

 • dodano możliwość przypinania komentarzy w czacie (8.6.37)

file

file

file

 • dodano możliwość podglądu załączników (obrazków) bez konieczności ich pobierania (8.6.40)

file

Web Softphone

file

Historia kontaktu

 • dodano informację o wybranym temacie rozmowy oraz o opisie jej przebiegu dla ręcznej rozmowy wychodzącej (8.6.46)

file

Wallboardy

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.