Dokumentacja

Wersja 8.5.x

Zgłoszenia

 • dodano nowy widok listy zgłoszeń (8.5.1)

file

 • wprowadzono wyszukiwarkę po treści lub temacie (8.5.1)

file

 • dodano możliwość szybkiego przypisywania Agenta do zgłoszenia z poziomu listy (8.5.1)

file

 • dodano opcję zmiany szerokości kolumn poprzez kliknięcie jej krawędzi (8.5.1)

file

 • wprowadzono automatyczne odświeżanie listy zgłoszeń z uwzględnieniem kryteriów wyszukiwania (8.5.1)

file

 • dodano opcję szybkiej edycji założonego filtra (8.5.1)

file

 • wprowadzono zestaw domyślnych filtrów publicznych z możliwością ich personalizacji (8.5.1)

file

 • w ramach filtru Klient dodano możliwość wybrania więcej niż jednego (8.5.1)

file

 • dodano w filtrze Status opcje Wszystkie otwarte tj. te, które nie są zamknięte ani odłożone bądź połączone (8.5.1)

file

 • wprowadzono dla filtru Przypisany opcję Nieprzypisane oraz sortowanie po aktywnych i następnie po nieaktywnych użytkownikach (8.5.1)

file

 • dodano możliwość szybkiego usunięcia założonych filtrów (8.5.1)

file

 • dodano możliwość edycji dostępnych filtrów (8.5.1)

file

file

 • wprowadzono uprawnienie do edycji/usuwania filtrów publicznych (8.5.1)

file

 • dodano menu kontekstowe wywoływane po kliknięciu na zgłoszeniu PPM (8.5.1)

file

 • wprowadzono opcję Obserwuj dla zgłoszeń z poziomu listy (8.5.1)

file

 • wprowadzono możliwość kopiowania linku do danej listy zgłoszeń z uwzględnieniem założonych filtrów (8.5.1)

file

 • dodano kolumnę Powiązane zgłoszenia dla listy zgłoszeń (8.5.1)

file

file

 • dodano kolumnę Ocena dla listy zgłoszeń (8.5.1)

file

 • w ramach Parametrów zgłoszeń dodano funkcjonalność Przypisz do zgłoszenia po udzieleniu odpowiedzi (8.5.8)

file

 • wprowadzono Parametr zgłoszeń Dopasuj zgłoszenie zamknięte z ostatnich X dni po ID i nagłówkach (8.5.10)

file

 • dodano nowy rodzaj filtrowania po dacie tzw. relatywny zakres dat (8.5.14)

file

file

file

file

 • dodano wyszukiwarkę dla pól specjalnych (8.5.16)

file

 • wprowadzono możliwość zmiany kolejności pozycji dla pola typu lista (8.5.16)

file

 • dodano możliwość usuwania pozycji dla pola typu lista (8.5.16)

file

 • wprowadzono możliwość sortowania zgłoszeń po więcej niż jednej kolumnie (8.5.20)

file

 • dodano informację o klawiszach funkcyjnych dla listy zgłoszeń (8.5.20)

file

file

 • wprowadzono możliwość filtrowania zgłoszeń po więcej niż jednym priorytecie (8.5.20)

file

Integracje

 • dodano integrację z platformą User.com (8.5.8)

file

IVR

 • wprowadzono metody API do aktywacji i dezaktywacji gałęzi IVR (8.5.8)

file

Infolinie

file

CRM

file

 • dodano wyszukiwarkę dla pól specjalnych (8.5.16)

file

 • wprowadzono możliwość zmiany kolejności pozycji dla pola typu lista (8.5.16)

file

 • dodano możliwość usuwania pozycji dla pola typu lista (8.5.16)

file

file

file

E-mail

 • dodano możliwość obsługi skrzynek współdzielonych dla Office365 (8.5.17)

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.