Dokumentacja

Wersja 8.1.x


Integracja

 • wprowadzono nowy widok konfiguracji Integracji (8.1.0)

file

 • zaimplementowano obsługę multisklepów w ramach jednej platformy E-commerce (8.1.0)

file

 • dodano możliwość synchronizacji listy Klientów na bazie zamówień ze sklepem na platformie Shoper (8.1.0)

file

file

 • wprowadzono możliwość dodawania zgłoszeń JIRA z poziomu Web Softphone przy włączonej integracji (8.1.19)

file

 • dodano integrację z platformą xSale (8.1.36)

file

 • dodano informację o metodzie płatności dla integracji sklepowych (8.1.50)

file

 • dodano w ramach integracji Tpay możliwość generowania linków do płatności (8.1.92)

file

 • wprowadzono nowy tryb wysyłki dla integracji z Webankieta tj. Tylko SMS (8.1.95)

file

Użytkownicy

 • dodano możliwość wyświetlania typów pauz w ramach Dashboard'u (8.1.0)

file

 • wprowadzono Listę zadań w ramach Dashboard'u dla Użytkowników systemu (8.1.0)

file

 • dodano Liczbę prób wykonanych połączeń w Dashboard'zie (8.1.0)

file

 • dodano możliwość wyszukiwania Użytkowników na Dashboard (8.1.23)

file

 • dodano możliwość dodawania klikalnych linków w opisach do Listy zadań (8.1.35)

file

 • dodano opcję dodawania klikalnych linków w nazwach zadań (8.1.50)

file

 • dodano zarządzanie Użytkownikami API wraz z określeniem dostępów i możliwością tworzenia więcej niż jednego konta (8.1.52)

file

file

 • wprowadzono nowy widok ustawień powiadomień (8.1.61)

file

 • dodano możliwość wyboru kolejek dla powiadomień przeglądarkowych (8.1.61)

file

 • dodano powiadomienie przeglądarkowe o przypisaniu do zgłoszenia (8.1.61)

file

 • wdrożono tester powiadomień e-mail oraz przeglądarkowych (8.1.61)

file

 • dodano możliwość przejścia do danego zgłoszenia po kliknięciu w powiadomienie przeglądarkowe (8.1.81)

file

CRM

file

file

file

file

 • wprowadzono opisy dla adresów e-mail oraz numerów telefonów w ramach Karty klienta (8.1.0)

file

file

 • dodano obsługę podlinkowanego tekstu dla pola specjalnego typu duży tekst (8.1.32)

file

<a href="https://link" target="_blank">Tekst</a>
 • dodano nowy uploader dla awatarów w ramach Karty klienta (8.1.50)

file

 • wprowadzono możliwość dodawania zgłoszeń dla kontaktów z CRM bez adresu e-mail (8.1.53)

file

 • dodano obsługę większej ilości podlinkowanych tekstów dla pola specjalnego typu duży tekst (8.1.53)

file

<a href="https://link" target="_blank">Tekst</a> <a href="https://link" target="_blank">Tekst</a>
 • wprowadzono wyświetlanie stanowiska w ramach listy Osoby w firmie (8.1.64)

file

 • dodano możliwość pobierania danych z GUS przy dodawaniu firmy (8.1.66)

file

 • dodano możliwość wyszukiwania klientów VIP z listy klientów (8.1.69)

file

 • wprowadzono parametr vip dla metod API związanych z dodaniem/edycją klienta bądź firmy (8.1.70)

file

 • dodano w ramach importu z csv oznaczanie czy klient jest VIP (8.1.71)

file

'tak' => true,
'nie' => false,
'true' => true,
'false' => false,
'yes' => true,
'no' => false,
'1' => true,
'0' => false,
 • dodano możliwość podania Identyfikatora przy dodawaniu osoby/firmy (8.1.76)

file

Click2Contact

 • w ramach przypisywania klienta podczas czatu dodano widoczność adresu e-mail wraz z możliwością wyszukiwania po nim (8.1.14)

file

 • dodano możliwość zmiany kolejności akcji w ramach instrukcji Chatbota (8.1.19)

file

file

file

file

file

 • dodano możliwość wprowadzania własnej treści nagłówka i tekstu komentarza dla oceny rozmowy (8.1.53)

file

file

 • dodano wyświetlanie czasu oczekiwania czatu przed jego obsłużeniem (8.1.76)

file

file

 • dodano dla widgetu obsługę języków ukraińskiego oraz węgierskiego (8.1.81)

file

 • dodano do metody API GET chats parametr include_client_data pozwalający na dołącznie danych klienta (8.1.88)

file

file

 • dodano metodę API GET chats/reports/summary pozwalającą na uzyskanie kluczowych wskaźników związanych z obsługą czat (8.1.102)

file

Infolinie

 • dodano funkcjonalność Reguł pauz dla zarządzania statusami agenta (8.1.20)

file

file

Raporty

file

file

 • wprowadzono linkowanie do karty klienta z poziomu raportu Skrzynki głosowe przy połączeniu telefonicznym klienta z CRM Thulium (8.1.36)

file

file

 • dodano nowy filtr dla czatów tj. Zakończone przez bota, który pokazuje czaty obsłużone tylko przez chatbota (8.1.54)

file

 • dodano kolumny wynikowe dla Podstawowe raporty czat Obsłużone przez bota oraz Obsłużone przez agenta informujące, kto obsługiwał daną rozmowę (8.1.54)

file

 • wprowadzono nowe kolumny wynikowe dla czatów tj. System operacyjny, Przeglądarka, Rozdzielczość (8.1.54)

file

 • dodano wyszukiwanie czatów po Odnośnik zawiera (8.1.55)

file

 • wprowadzono filtrowanie czatów po Czas pierwszej odpowiedzi agenta wyrażony w sekundach jako przedział czasu (8.1.55)

file

 • wprowadzono filtrowanie czatów po E-mail klilenta (8.1.78)

file

 • dodano raport Insights dla zgłoszeń zbierający najważniejsze wskaźniki związane z obsługą ticketów (8.1.64)

file

 • dodano do metody API GET agents_work_report datę pierwszego logowania i ostatniego wylogowania (8.1.80)

file

 • dodano do metody API GET agents_work_report dane o czatach zakończonych oraz obsłużonych (8.1.80)

file

 • dodano do metody API GET agents_work_report dane o zamkniętych zgłoszeniach, odpowiedzianych oraz o wszystkich odpowiedziach (8.1.80)

file

 • dodano raport Logowania i wylogowania do weryfikacji czasu zalogowania wszystkich użytkowników systemu (8.1.85)

file

IVR

 • dodano nowe głosy Google dla usługi generowania mowy Text-to-Speech (8.1.50)

file

 • dodano języki słowacki i czeski w ramach usługi generowania mowy Text-to-Speech (8.1.50)

file

file

file

file

Web Softphone

file

Zgłoszenia

file

file

file

 • dodano dla metod API PUT/POST tickets możliwość dodawania tagów w zgłoszeniu (8.1.85)

file

 • wprowadzono nowy Webhook dla Utworzenia zgłoszenia (8.1.94)

file

SMS

 • dodano nowego dostawcę SMS do wysyłki wiadomości tj. Mobitex - SMS Center (8.1.74)

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.