Dokumentacja

Integracja - Tpay

Thulium umożliwia integrację z systemem Tpay, dzięki której klienci twojej firmy mogą płacić za kupione towary lub usługi wykorzystując prostą w obsłudze metodę płatności mobilnych BLIK.

Na skróty


Zakres integracji

 • Rejestracja transakcji w systemie Thulium,
 • Pobieranie od klienta płatności za zakupione towary lub usługi przy użyciu metody płatności mobilnych BLIK,
 • Generowanie indywidualnych linków do płatności Tpay,
 • Możliwość dokonania zwrotu płatności z poziomu systemu Thulium.

Krok po kroku

Integracja

W tej sekcji znajdziesz instrukcję integrowania Thulium z systemem Tpay.

1. W celu integracji Thulium z systemem Tpay w zakładce Administracja znajdź sekcję Zaawansowane i wybierz opcję Integracje.

file

2. Z panelu dostępnych integracji wybierz Tpay z sekcji Płatności.

file

3. Jeśli masz już konto w Tpay przejdź do kroku nr 4. W przeciwnym razie, zarejestruj się klikając file.

4. W panelu Tpay wprowadź następujące dane:

file

 • ID klienta, czyli unikalny identyfikator klienta API,
 • Klucz prywatny typu Secret do Open API Tpay,

Powyższe znajdziesz w Panelu Akceptanta Tpay w sekcji IntegracjaAPI.

file

Po przeprowadzniu procesu uwierzytelniania należy wypełnić Pozostałe dane.

 • ID merchanta, czyli unikalny numer umożliwiający logowanie do twojego konta Tpay,

file

 • Kod zabezpieczający, czyli ciąg znaków, który możesz samodzielnie ustalić w Panelu Sprzedawcy Tpay,

a) W tym celu wejdź w zakładkę Ustawienia i wybierz opcję powiadomienia.

file

b) Znajdź sekcję Bezpieczeństwo, wpisz wybrany kod o długości maksymalnie 32 znaków, i kliknij przycisk Zapisz.

file

c) Tak ustawiony kod wprowadź w odpowiednim polu w ustawieniach integracji Tpay z systemem Thulium.

 • Klucz i hasło API, czyli kody używane w celu identyfikacji wywołującego programu, w tym przypadku Thulium. Możesz je wygenerować w systemie Tpay.

a) W tym celu wejdź w zakładkę Ustawienia, wybierz opcję api

file

b) Kliknij Generuj nowy dostęp aby wygenerować nowy klucz api (api_key)

file

c) Hasło api (api_password) możesz ustalić samodzielnie lub je wygenerować klikając niebieski przycisk oznaczony białą strzałką

file

d) To samo hasło powinno być także wpisane w polu o nazwie Potwierdź api_password

file

e) Upewnij się, że opcja Dostęp ustawiona jest na TAK. W przeciwnym razie klucz i hasło nie będą aktywne

file

f) Dopilnuj, aby pola Zwroty i Transakcja były zaznaczone. W przeciwnym razie, transakcje i zwroty płatności metodą BLIK nie będą możliwe

file

g) Aby zapisać konfigurację w sekcji poniżej wprowadź swoje hasło do systemu Tpay i kliknij Zapisz. Nie pomyl swojego hasła z ustalonym wcześniej kodem zabezpieczającym

file

h) Następnie wpisz klucz i hasło API do systemu Thulium

5. Aby sfinalizować integrację Thulium z systemem Tpay kliknij file bądź file by ją od razu uruchomić:

file

file

6. Dla płatności typu link w ramach konfiguracji integracji można zdefiniować automatycznie dodawane adresu URL:

file


Płatności

W tej sekcji dowiesz się, jak wygląda proces dokonywania płatności metodą BLIK oraz generowania linku.

1. Aby klient mógł dokonać płatności za zakupione towary lub usługi przy użyciu metody BLIK, agent musi najpierw zarejestrować taką transakcję na profilu klienta, klikając w file i wybierając opcję Dodaj płatność BLIK.

file

2. Następnie należy podać adres e-mail klienta, opis transakcji oraz jej kwotę i zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem DODAJ PŁATNOŚĆ.

file

3. W tym momencie należy poprosić klienta o podanie 6-cyfrowego kodu BLIK. Trzeba go wówczas wpisać go w odpowiednim polu i potwierdzić transakcję klikając przycisk PRZYJMIJ WPŁATĘ.

file

4. Klient musi potwierdzić transakcje na swoim urządzeniu.

5. Informacje o transakcji można znaleźć na profilu klienta w zakładce Historia kontaktu (w kategorii Wszystkie lub Inne)

file

6. W celu wygenerowania linku do płatności Tpay należy zainicjować takową transakcję klikając w file i wybierając opcję Utwórz link do płatności Tpay.

file

7. Wypełniamy dane związane z transakcją (część informacji będzie pobrana z CRM) klikając nastepnie file w celu zatwierdzenia.

file

8. Pojawi się okno z dedykowanym linkiem do płatności Tpay, który można skopiować do schowka celem przekazania dogodnym kanałem komunikacji.

file

9. Link do transakcji będzie widoczny również w historii kontaktu danego klienta:

file


Lista transakcji

Integracja z bramką płatniczą Tpay udostępnia listę przeprowadzonych w systemie płatności. W tym celu należy przejść do sekcji Raporty → Inne → Transakcje w bramkach płatności.

file

file

Transakcje są opisane poprzez następujące kolumny:

 • Tytuł - ID/nazwa transakcji,
 • Data utworzenia - data wygenerowania płatności,
 • Bramka - nazwa dostawcy bramki płatności,
 • Opis - opis płatności wprowadzony przez agenta,
 • Kwota - kwota transakcji,
 • Klient - dane klienta z CRM, dla którego wygenerowano płatność,
 • Status - aktualny status płatności.

Dostępne filtry:

file

Klikając w ikonę file możemy przeglądnąć historię płatności. Po wybraniu file przejdziemy do formularza danej transakcji. Celem dokonania zwrotu płatności należy wybrać file.


Szczegóły techniczne

 • Utworzenie transakcji w systemie Tpay,
 • Do utworzenia transakcji wymagane jest podanie kwoty, opisu transakcji oraz adresów e-mail: nadawcy i odbiorcy,
 • Thulium generuje unikatowy identyfikator płatności przesyła go wraz w w/w danymi do Tpay jako kod crc,
 • Po przesłaniu prawidłowego kodu BLIK wiążącego transakcję z kodem, Tpay zwraca informację o jego poprawności,
 • Transakcja zostaje potwierdzona po zatwierdzeniu płatności w aplikacji mobilnej klienta,
 • Zwroty płatności wykonywane są w oparciu o metodę API (/api/gw/[api_key]/chargeback/transaction)

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.