Dokumentacja

Reguły pauz

Reguły pauz mają na celu zarządzanie czasem pracy Agentów w odniesieniu do ich statusu pracy. Tyczy się to możliwości przejścia na pauzę przy odpowiednich warunkach bądź też automatyczne "zrzucenie" z takowej pauzy. Zastosowanie takiego zautomatyzowanego rozwiązania odciąża Lidera zespołu przed ciągłym weryfikowaniem czy w ramach Infolinii jest odpowiednia ilość dostępnych Agentów. Celem skorzystania z tej funkcjonalności przejdź do AdministracjaInfolinieReguły pauz.

file

Dodanie nowej reguły jest możliwe po wciśnięciu klawisza file.

file

Po jego kliknięciu pojawią się pola związane z:

 • Nazwa - podanie nazwy dla konkretnej reguły, która pomoże np. odszukać takową przy ich większej ilości
 • Wyzwalacze - warunki brzegowe, które spowodują aktywowanie reguły
 • Akcje - działania podjęte przy spełnieniu warunków wyzwalacza

file

W przypadku wyzwalaczy, które można dodać po kliknięciu w klawisz file, mamy dostępne warunki:

file

 • Zapauzowanych agentów więcej niż - określa warunek dla ilości Agentów na konkretnej pauzie
 • Zapauzowanych agentów w kolejce więcej niż - określa warunek dla ilości Agentów na konkretnej pauzie, którzy przypisani są do danej kolejki
 • Zalogowanych agentów w kolejce mniej niż - określa warunek dla ilości zalogowanych Agentów, którzy przypisani są do danej kolejki
 • Zapauzowanych agentów w grupie więcej niż - określa warunek dla ilości Agentów na konkretnej pauzie, którzy przypisani są do danej grupy
 • Oczekujących połączeń w kolejce więcej niż - określa warunek dla ilości połączeń oczekujących w kolejce
 • Wolnych agentów w kolejce mniej niż - określa warunek dla ilości wolnych Agentów, którzy przypisani są do danej kolejki

Czy wiesz, że...💡

W przypadku zaznaczenia w wyzwalaczu Oczekujących połączeń... więcej niż jednej kolejki to połączenia oczekujące z nich będą się sumować pod kątem danego warunku.

W przypadku dodania więcej niż jednego wyzwalacza dla reguły moduł będzie szukać spełnienia obu warunków by wywołać akcję:

file

W celu dodania akcji dla wcześniej ustalonych wyzwalaczy należy kliknąć file i wybrać jedną z dostępnych:

file

 • Zablokuj pauzę dla wszystkich agentów - blokuje konkretną pauzę dla wszystkich Użytkowników
 • Zablokuj pauzę dla wszystkich agentów w kolejce - blokuje konkretną pauzę dla wszystkich Agentów z danej kolejki
 • Odpauzuj wszystkich agentów - przełącza wszystkich Użytkowników na status wolny z konkretnej pauzy
 • Odpauzuj wszystkich agentów w kolejce - przełącza wszystkich Agentów z danej kolejki na wolny z konkretnej pauzy
 • Odpauzuj wszystkich agentów w kolejce - przełącza wszystkich Agentów z danej grupy na wolny z konkretnej pauzy

W przypadku dodania więcej niż jednej akcji dla reguł moduł będzie wykonywać obie akcje w zależności od wyzwalacza.

file

Jeżeli dana reguła ma aktualnie zastosowanie to przy takowej pojawi się symbol file:

file

Jeżeli reguła zadziała to z poziomu Użytkownika wyświetli się stosowny komunikat np.:

file


Powiązane artykuły

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.