Dokumentacja

Statusy agentów

Zakładka Statusy agentów pozwalają Ci na monitorowanie pracy Twoich agentów. Możesz m.in zobaczyć status agenta (wolny, rozmowa, przerwa), a także podsłuchać jego rozmowę - warunkiem jest to, że Agent jest zalogowany na dane konto SIP (np. uruchomiony Thulium Web Softphone).

Z zakładki Administracja wybierz MonitorowanieStatusy agentow.

file

file

Rozwijając ikonę znajdującą się w kolumnie Akcja jako administrator masz możliwość:

  • zmiany statusu agenta
  • podsłuchiwania rozmowy agenta z klientem
  • podsłuchiwania rozmowy i podpowiadania agentowi (tzw. szept) - klient nie usłyszy tego, co supervisor mówi agentowi
  • rozłączenie rozmowy agenta
  • wylogowania agenta

file

Ważne...⚠️

Opcja podsłuchiwania rozmowy agenta z klientem oraz podsłuchiwania rozmowy i podpowiadania agentowi jest możliwe po zalogowaniu do Thulium Web Softphone.

Jeśli agent zmieni swój status i uda się na przerwę zobaczysz na jakim typie przerwy jest (np. zad.służbowe) i przez jak długo. Zaznaczając checkbox przy opcji "Pokaż każdy typ przerwy innym kolorem" możesz rozróżnić poszczególne typy pauz.

file

Po prawej stronie znajdują się trzy wykresy:

  • Liczba zalogowanych agentów - pokazuje aktualną liczbę zalogowanych agentów
  • Wykres statusów - pokazuje procentowy rozkład statusów, na jakich w danej chwili są agenci
  • Typy pauz - pokazuje procentowy rozkład pauz, na jakich znajdują się agenci

Zobacz też: Pauzy.


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.