Dokumentacja

Parametry nagrywania

Parametry nagrywania pozwolą Ci skonfigurować i zarządzać nagraniami. Znajdziesz je w Administracja → Zaawansowane → Parametry nagrywania.

file

Omówmy poszczególne parametry:

file

Włącz nagrywanie rozmów

Możliwość nagrywania rozmów (rozmowy przychodzące i wychodzące) przeprowadzanych przez agentów.

Nagrywaj rozmowy PBX

Możliwość nagrywania rozmów wewnętrznych i kierowanych na numer wewnętrzny.

Możliwość rozpoczęcia oraz wstrzymania/wznawiania nagrywania rozmowy w websoftphone

Możliwość uruchamiania/wstrzymywania bądź wznawiania nagrywania rozmowy w Web Softphone.

Format nagrań

Wybór formatu w jakim będą zapisywane nagrania. Możliwość wyboru spośród:

 • OGG - domyślnie
 • MP3
 • WAV

Automatyczne usuwanie nagrań starszych niż X dni (0=wył.)

Czas, po którym nagrania będą automatycznie usuwane. Jeśli wartość będzie ustawiona na 0 to nagrania nie będą usuwane.

Nagrywaj kampanie automatyczne

Opcja pozwalająca na nagrywanie kampanii automatycznych.

Szablon nazwy pliku z nagraniem

Nazwa pliku z nagraniem, możliwe są następujące zmienne:

 • {YEAR}-{MONTH}-{DAY} - dzień, miesiąc i rok nagrania
 • {HOUR}.{MINUTE}.{SECOND} - czas nagrania wyrażony w godzinach, minutach i sekundach
 • {PHONE_NUMBER} - numer telefonu
 • {ID} - unikalny numer ID rozmowy
 • {NAME} - nazwa kolejki lub identyfikator kampanii

np. 2018-11-22_17.08.45-123456789-1542902923.24

Szyfrowanie nagrań

 • Włącz szyfrowanie - możliwość włączenia szyfrowania nagrań
 • Klucz publiczny PGP/GPG - Klucz publiczny PGP/GPG, za pomocą którego nagrania są szyfrowane
 • Klucz prywatny PGP/GPG - Klucz prywatny PGP/GPG, dzięki któremu istnieje możliwość odszyfrowania nagrań przed ich odtworzeniem. Odszyfrowane nagrania nie są przechowywane na dyskach.
 • Wymagane hasło do klucza prywatnego - Jeżeli klucz prywatny wymaga podania hasła, należy zaznaczyć tę opcję. Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, wówczas przed odtworzeniem nagrania użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła do klucza prywatnego.
 • Hasło do weryfikacji kucza prywatnego - Hasło to należy podać, aby przed zapisaniem konfiguracji system mógł zweryfikować, że para kluczy jest poprawna. Hasło nie jest zapisywane w systemie.

Ważne...⚠️

System nie kontroluje czasu ważności kluczy, więc użytkownik sam musi zadbać o to, żeby regularnie aktualizować klucze prywatne i publiczne. Należy także pamiętać, że utrata klucza prywatnego spowoduje bezpowrotną utratę nagrań, ponieważ oryginalne nagranie jest usuwane niezwłocznie po jego zaszyfrowaniu.

Jeśli nagrania zostały zaszyfrowane i nie jednocześnie w systemie nie będzie wgranego klucza prywatnego, wówczas nie będzie można ich odsłuchiwać przez panel Thulium. Będzie to możliwe dopiero po pobraniu nagrania i jego odszyfrowaniu.


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.