Dokumentacja

Tworzenie kampanii

Kampanie pozwalają Ci na zorganizowane wykonywanie połączeń wychodzących np. w celu sprzedaży czy badania opinii klientów. Kampanie ułatwiają pracę twoich agentów i wpływają na efektywność procesu sprzedaży poprzez zaautomatyzowane podawanie rekordów oraz możliwość nadania statusów systemowych np. do dzwonienia.

Z zakładki Kampanie wybierz Zarządzanie → Kampanie.

file

Na ekranie pojawi się tabela z utworzonymi kampaniami. Nową kampanię telefoniczną dodasz rozwijając przycisk file.

 • Kampania Telefoniczna - jest to typ kampanii, gdzie agenci wykonują połączenia przy użyciu telefonu stacjonarnego lub wewnętrznego softphone'u

Parametry:

Ogólne
 • ID - unikalny 5-cyfrowy identyfikator kampanii, numer ustawia się automatycznie zgodnie z kolejnością, ale możesz go zmienić według własnych potrzeb
 • Nazwa - wpisz nazwę kampanii
 • data od - do - określ czas trwania kampanii

Czy wiesz, że...💡

Jeśli chcesz, aby kampania była bezterminowa drugie pole zostaw puste. W przypadku przeterminowania kampanii jej funkcjonalność zostanie ograniczona - będą wtedy wykonywane połączenia tylko na rekordy, które są umówione (ze statusem Kontakt nie wcześniej niż oraz Mój rekord), a nie na nowe rekordy.

Szczegóły
 • Dialer - określ typ dialera (preview, progressive lub predictive)
 • Godziny pracy - wybierz w jakich godzinach kampania ma być aktywna.
 • Kolejność - kolejność w jakiej kampania będzie przeprowadzana. W przypadku kampanii posiadających tą samą kolejność parametrem decydującym jest parytet
 • Parytet - liczba wykonywanych połączeń z danej kampanii, zobacz: Parytet i kolejność.
 • Nagrywaj rozmowy - zdecyduj czy rozmowy z kampanii będą nagrywane
 • Kampania zasilana z CRM - zaznacz tą opcję jeśli chcesz zaimportować klientów z bazy CRM

Ważne...⚠️

Po zapisaniu nie będziesz miał możliwości zmiany typu importu.

Zaawansowane
 • Skrypt - możliwość dołączenia skryptu (ankiety)
 • Czarna lista - możliwość wprowadzenia numerów, do których połączenia nie będą wykonywane, zobacz: Czarne listy

file

Po uzupełnieniu kliknij danych file.


Po wejściu w wybraną kampanię możesz zobaczyć ustawione parametry oraz informacje na temat rekordów.

 • Nie dzwonić i odrzucone - jest to suma liczby połączeń, które zostały oznaczone statusem Nie dzwonić oraz odrzuconych przez klientów
 • Wszystkie- liczba wszystkich połączeń w kampanii
 • Procent ukończenia- postęp przeprowadzanej kampanii (w ilu procentach została ukończona)

Dodatkowo w ramce pojawiają się aktualne informacje na temat stanu kampanii.

 • aktywność kampanii
 • liczba aktualnie dostępnych rekordów
 • liczba zalogowanych agentów

file

W prawym górnym rogu strony pojawiają się następujące opcje:

 • Klonuj - możliwość utworzenia klonu kampanii o domyślnej nazwie "Klon:nazwa kampanii", którą można dowolnie zmienić. Numer kampanii ustawiany jest jako kolejny po kampanii kopiowanej
 • Import - możliwość importu klientów z bazy CRM lub z pliku CSV, zobacz: Import klientów do kampanii CRM, Import klientów do kampanii CSV
 • Dezaktywuj - dezaktywacja kampanii
 • Agenci - dodawanie agentów do kampanii
 • Usuń - usuwanie kampanii (wraz z nagraniami)
 • Edytuj - edycja kampanii
 • file - konfiguracja zaawansowanych parametrów kampanii:
  • Struktura CRM - pozwala na dostosowanie wyglądu karty kampanii, zobacz: Struktura CRM
  • Szablony - szablony wiadomości SMS
  • Konfiguracja - możliwość ustawienia bardziej zaawansowanych ustawień kampanii

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.