Dokumentacja

Konfiguracja kampanii

Parametry zaawansowane pozwolą Ci na skonfigurowanie działania kampanii. Wejdź w utworzoną kampanię, rozwiń przycisk file i wybierz Konfiguracja.

file

Omówmy poszczególne parametry:

file


Bezwzględna liczba prób, wyłączająca rekord z kolejnych prób dzwonienia (0-nieskończona liczba)

Czy pozwalać dzwonić na niepoprawne numery

Pozwalaj na edycję statusu i skryptera wszystkich rekordów klienta w ramach aktualnie dzwonionego rekordu

Czy pozwolić na import zduplikowanych numerów

Pokazuj historię kontaktu ze wszystkich kampanii

Liczba sekund, które agent ma na zatwierdzenie rekordu przed zestawieniem kolejnego połączenia

Czy otwierać automatycznie kartę rekordu w kampanii (dla agentów automatycznych)

Prezentacja numeru wychodzącego

Blokada prezentacji numeru

Liczba prób, po której rekord jest wyłączany z kolejnych prób dzwonienia

Dzwonienie ręczne - pozwalaj na dodawanie numerów do bazy

Dzwonienie ręczne - pozwalaj na dzwonienie na numery znajdujące się w bazie

Dzwonienie ręczne - pozwalaj na dzwonienie ręczne w kampanii

Nie zestawiaj połączeń na kampanie

Czy w liczbie prób, po której rekord jest wyłączany z kolejnych prób dzwonienia uwzględniać liczbę numerów telefonów

Liczba minut, po jakiej połączenie zaplanowane dla agenta, wpada do kolejnego agenta

Nazwy pól ze struktury kampanii, których wartości maja być wysyłane w notyfikacjach API

Liczba dni, po których rekord jest wyłączony z dzwonienia

Długość prefiksu dla kampanii

Aktywuj kartę po otwarciu rekordu

Zamknij rekord po ustawieniu statusu automatycznego (0-nie zamykaj, 1-zamknij)

Rozłącz rozmowę po zapisaniu rekordu

Maksymalny procent spadów

Maksymalny procent błędnych połączeń powodujących zatrzymanie dialera

Maksymalna wartość współczynnika naddzwaniania

Minimalna wartość współczynnika naddzwaniania

Czy używać detekcji automatycznych sekretarek

Liczba sekund, które agent ma na zapoznanie się z rekordem przed zestawieniem połączenia

Liczba sekund oczekiwania przez system na odebranie połączenia


Bezwzględna liczba prób, wyłączająca rekord z kolejnych prób dzwonienia (0-nieskończona liczba)

Liczba prób wykonania połączenia z wybranym numerem. Określa ile razy dialer będzie wykonywał połączenie np. na numer, który jest zajęty lub niedostępny. Po wykonaniu założonej liczby dialer nie wykona dalszych połączeń niezależnie od ustawionego statusu rozmowy (Mój rekord i Do dzwonienia). W przypadku ustawienia wartości 0 zostanie wykonana nieskończona liczba połączeń. Domyślnie: 0


Czy pozwalać dzwonić na niepoprawne numery

Określa czy w przypadku, gdy numer został określony jako niepoprawny (błędny) będzie można ręcznie na niego zadzwonić z okna kampanii. Domyślnie: Nie


Pozwalaj na edycję statusu i skryptera wszystkich rekordów klienta w ramach aktualnie dzwonionego rekordu

Określa czy edycja statusu oraz skryptera (ankieter) podczas dzwonionego rekordu będzie możliwa. Domyślnie: Nie


Czy pozwolić na import zduplikowanych numerów

Określa czy system będzie importował powtarzające się numery (dotyczy kampanii CSV). Domyślnie: Nie


Pokazuj historię kontaktu ze wszystkich kampanii

Określa czy system ma pokazać historię kontaktu klienta z kampanii, w których uczestniczył. Domyślnie: Tak


Liczba sekund, która agent ma na zatwierdzenie rekordu przed zestawieniem kolejnego połączenia

Liczba sekund (pauza wrap-up), jakie agent ma na to, żeby zatwierdzić rekord (ustawić status i zamknąć kartę rekordu) przed zestawieniem kolejnego połączenia. W przypadku, gdy nie zamknie on rekordu w zdefiniowanym czasie zostanie mu przydzielony kolejny rekord. W przypadku kampanii ręcznej bądź Click2Call agent po zakończeniu połączenia zostanie przerzucony na pauzę wrap-up. Domyślnie: 20s


Czy otwierać automatycznie kartę rekordu w kampanii (dla agentów automatycznych)

Określa czy system automatycznie otwiera kartę klienta. Dotyczy agentów, którzy pracują w trybie automatycznym. Domyślnie: Tak


Prezentacja numeru wychodzącego

Określa numer, którym będzie prezentował się dialer. Wymaga obsługi przez operatora.


Blokada prezentacji numeru

Określa czy numer dialera ma być prezentowany czy ukryty (numer prywatny). Wymaga obsługi przez operatora.


Liczba prób, po której rekord wyłączany jest z kolejnych prób dzwonienia

Liczba prób wykonania połączenia z wybranym numerem. Określa ile razy dialer będzie wykonywał połączenie np. na numer, który jest zajęty lub niedostępny. Od parametru "Bezwzględna liczba prób wyłączająca rekord z kolejnych prób dzwonienia" różni się tym, że próby nie obejmują statusu Mój rekord - czyli status ten nie jest brany pod uwagę przy liczeniu prób. Domyślnie: 7


Dzwonienie ręczne - pozwalaj na dodawanie numerów do bazy

Umożliwia ręczne dodawanie rekordów do bazy klientów. Domyślnie: Tak


Dzwonienie ręczne - pozwalaj na dzwonienie na numery znajdujące się w bazie

Umożliwia ręczne wykonywanie połączeń na numery znajdujące się w bazie klientów. Domyślnie: Tak


Dzwonienie ręczne - pozwalaj na dzwonienie ręczne w kampanii

Umożliwia ręczne wykonywanie połączeń w ramach kampanii. Domyślnie: Tak


Nie zestawiaj połączeń na kampanie

Lista kampanii ręcznych. Na te kampanie dialer nie będzie zestawiał połączeń, mimo przypisanych do nich agentów. Domyślnie: Ręczne rozmowy wychodzące


Czy w liczbie prób, po której rekord jest wyłączany z kolejnych prób dzwonienia uwzględniać liczbę numerów telefonów

Po zaznaczeniu Tak, przypadku, gdy rekord ma przypisanych kilka numerów telefonów limit prób dzwonienia zostanie przemnożony przez liczbę numerów telefonów. Domyślnie: Nie


Liczba minut, po jakiej połączenie zaplanowane dla agenta, wpada do kolejnego agenta

Jeśli agent nie jest w stanie obsłużyć rekordu Mój rekord to zostanie on po upływie określonego czasu przydzielony innemu agentowi w ramach tej samej kampanii. Domyślnie: 90min


Nazwy pól ze struktury kampanii, których wartości mają być wysyłane w notyfikacjach API

Parametr ten został utworzony w celu wysyłania pól ze struktury kampanii (jeśli takowe istnieją), których wartości mają być wysyłane w notyfikacjach API dla kampanii. W ramach tego parametru należy wpisać pola ze struktury kampanii (nazwy pól) po przecinku. W przypadku korzystania z notyfikacji dla kampanii to po uzupełnieniu tego parametru będą tam wysyłane informacje na temat pól w strukturze (ich wartości).


Liczba dni, po których rekord jest wyłączony z dzwonienia

Liczba dni, po których na numer przestają być wykonywane połączenia. Domyślnie: 0


Długość prefiksu dla kampanii

Określa długość prefiksu. Domyślnie: 6


Aktywuj kartę po otwarciu rekordu

Określa czy po otwarciu karty klienta karta ma być aktywna. Domyślnie: Tak


Zamknij rekord po ustawieniu statusu automatycznego (0-nie zamykaj, 1-zamknij)

Określa czy karta klienta powinna być zamykana po ustawieniu automatycznego statusu. Domyślnie: 0


Rozłącz rozmowę po zapisaniu rekordu

Po zapisaniu rekordu przez agenta rozmowa zostanie automatycznie rozłączona (dotyczy dialera predictive). Domyślnie: Nie


Maksymalny procent spadów

Określa maksymalną ilość spadów, czyli połączeń z numerem (klientem), które nie otrzymały agenta. Spad jest wtedy, gdy system dodzwonił się do klienta, ale nie było wolnego agenta, żeby podać mu połączenie. Jednym z powodów, dla których mogą pojawić się spady jest ustawienie zbyt dużego współczynnika naddzwaniania. Jeśli takie połączenia przekroczą zdefiniowaną wartośc to dialer nie będzie przez pewien czas naddzwaniał. Domyślnie: 5


Maksymalny procent błędnych połączeń powodujących zatrzymanie dialera

Maksymalna liczba nieprawidłowych połączeń (numery błędne lub brak możliwości zrealizowania połączenia), po przekroczeniu których dialer zostanie zatrzymany. Domyślnie: 60


Maksymalna wartość współczynnika naddzwaniania

Parametr ten pozwala na optymalizacje działania dialera predictive. Oznacza maksymalną liczbę połączeń z klientami jaką ma nawiązywać dialer łącznie z obecnie prowadzonymi rozmowami. Po przekroczeniu tej wartości następuje częściowe zatrzymanie automatycznej pracy dialera (predictive). Domyślnie: 10


Minimalna wartość współczynnika naddzwaniania

Parametr ten pozwala na optymalizację działania dialera predictive. Oznacza minimalną liczbę połączeń z klientami jaką ma nazwiązywać dialer łącznie z obecnie prowadzonymi rozmowami. Po przekroczeniu tej wartości następuje częściowe zatrzymanie automatycznej pracy dialera (predictive). Domyślnie: 1

Czy wiesz, że...

Parametry "Maksymalna wartość współczynnika naddzwaniania" i "Minimalna wartość wspołczynnika naddzwaniania" są ze sobą powiązane i liczone per agent, a ich działanie jest uzależnione od dostępności agentów. Przykład: Jeśli mamy 2 agentów z maksymalną wartością na 10, a minimalną na 4 to dialer dla tych agentów będzie nawiązywał takich połączeń w zakresie 8-20. Analogicznie, gdyby agentów było 4 to przy takich samych wartościach naddzwonień będzie już 16-40.


Czy używać detekcji automatycznych sekretarek

Mechanizm wykrywa automatyczne sekretarki (w tym także i faksy).


Liczba sekund, które agent ma na zapoznanie się z rekordem przed zestawieniem połączenia

Dotyczy dialera preview, po upływie określonego czasu system zestawi agentowi połączenie. Domyślnie: 0


Liczba sekund oczekiwania przez system na odebranie połączenia

Liczba sekund jaką ma klient na odebranie połączenia. Połączenie takie zostanie uznane jako nieodebrane. Domyślnie: 25s

Możesz także ustalić wymiary, m.in. wysokość i szerokość okna, długość tekstu w karcie kampanii.

Po ustawieniu parametrów kliknij file.


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.