Dokumentacja

Statusy kampanii

Statusy są funkcją, która pozwala na określenie rezultatu rozmowy przeprowadzanej w ramach kampanii. Stanowią też informacje dla systemu czy, kiedy i komu zestawić kolejne połączenie do tego klienta. Status nadaje agent po przeprowadzonej rozmowie z klientem.

Przykładowo, dla rozmowy, która zakończyła się umówieniem na kolejny kontakt, możemy zdefiniować status o nazwie "Wstępnie zainteresowany" oraz nadać mu status systemowy Mój rekord. Nadanie tego statusu po rozmowie z klientem będzie skutkować tym, że rekord zostanie przypisany do tego konsultanta. Umożliwi mu wprowadzenie terminu kolejnej rozmowy, a gdy ten termin już nadejdzie, system zestawi połączenie właśnie jemu.


Dodawanie statusów do słownika statusów

Dodawanie statusów do kampanii


Dodawanie statusów do słownika statusów

Czy wiesz, że...💡

W systemie masz domyślnie utworzone dwa statusy - Dzwonić oraz Nie dzwonić.

Z zakładki Administracja wybierz KampanieSłownik statusów.

file

Nowy status dodasz klikając przycisk file.

file

Omówmy poszczególne pola.

file

 • Nazwa - wpis nazwę statusu, który będziesz nadawał rekordom w kampanii np. Wstępnie zainteresowany
 • Status systemowy - wybierz status systemowy, jest to informacja dla systemu czy, kiedy i komu zestawić ponowne połączenie. Możliwe statusy:
  • Do dzwonienia - system będzie wykonywał ponowne połączenie do klienta
  • Mój rekord - agent przypisuje sobie swój rekord, dla którego ustala datę ponownego kontaktu, zobacz: Jak działa status Mój rekord?
  • Nie dzwonić - system nie wykonuje połączenia
  • Kontakt nie wcześniej niż - ponowne połączenie do klienta w ustalonym terminie
  • Dzwonić progressive - w przypadku, gdy nie będzie wolnego agenta kolejne połączenie zostanie wykonane w trybie progressive

   Ważne...⚠️

   Status Dzwonić progressive sprawdzać się będzie wyłącznie w przypadku kampanii trybu Predictive. Służy przede wszystkim do obsługi dużej ilości spadów, czyli połączeń z numerem (klientem), które nie otrzymały wolnego agenta.

file

Czy wiesz, że...💡

Daty kontaktu można ustawić w przypadku wyboru statusu Kontakt nie wcześniej niż oraz Mój rekord.

 • Ustaw ten status automatycznie, gdy - możliwość ustawienia automatycznego statusu w niektórych sytuacjach np. gdy numer telefonu jest zajęty. Statusy automatyczne najczęściej wykorzystywane są przy dialerze Predictive.

file

 • Automatycznie dodaj do nowej kampanii - zaznaczenie opcji spowoduje automatyczne dodawanie statusu do każdej nowo utworzonej kampanii
 • Ukryty - ukrywa status
 • Aktywny - aktywuje status

Dodawanie statusów do kampanii

Po utworzeniu statusów dodaj je do kampanii. Po utworzeniu statusów dodaj je do wybranej kampanii. Z zakładki Kampanie wybierz Zarządzanie → Kampanie.

file

Wejdź w wybraną kampanię i kliknij przycisk file znajdujący się na dole strony w części Statusy.

file

W polu Status ze słownika wybierz status, który utworzyłeś - w naszym przypadku Wstępnie zainteresowany i kliknij przycisk file.

file

Czy wiesz, że...💡

Możesz też dodać status z poziomu kampanii, obowiązujący tylko w tej kampanii. Pamiętaj, że nie zostanie on dodany do słownika statusów.

Utworzony status pojawi się w tabeli statusów.

file

Podczas prowadzenia kampanii konsultant będzie mógł ustawić status rekordu.

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.