Dokumentacja

Import klientów do kampanii - kampania CSV

Na cele kampanii możesz zaimportowac bazę klientów z gotowego pliku CSV - podczas tworzenia kampanii nie zaznaczaj opcji "Kampania zasilana z CRM".

Po utworzeniu kampanii w tabeli w zakładce Importuj pojawi się ikonka file - CSV. Kliknij w nią, żeby zaimportować klientów.

file

Importować kontakty możesz także wchodząc w wybraną kampanię, rozwijając file i wybierając odpowiednią opcję.

file

Na ekranie pojawi się okno importu - wybierz plik z dysku komputera i kliknij przycisk file.

file

Przed zaimportowaniem pliku:

 • zaznacz czy Twój plik posiada nagłówki
 • wybierz separator pola:
  • przecinek (,) - domyślnie
  • średnik (;)
  • dwukropek (:)
 • wybierz ogranicznik pola:
  • cudzysłów (") - domyślnie
  • apostrof (')
 • wybierz kodowanie pliku
  • UTF-8 - domyślnie
  • ISO-8859-2
  • Windows-1250

file

Pamiętaj, że parametry te powinny być takie same jak w dołączanym przez Ciebie pliku.

Po ustawieniu kliknij przycisk file.

Otworzysz kartę, na której określisz strukturę kampanii. Po prawej stronie wyświetlana jest struktura pliku CSV - do każdej kolumny dopasowywana jest kolumna w bazie, do której zostaną zaimportowane dane klientów (mapowanie danych).

file

Struktura kampanii CSV opisywana jest przez trzy rodzaje pól:

 • Nazwa
 • Opis
 • Typ - rozwijajac pole możesz określić jakiego jest typu:

file

Po dodaniu pliku pola uzupełniane są domyślnie, ale możesz je zmienić. Jeśli wszystko jest dopasowane kliknij przycisk file.


Importowanie statusów do kampanii

Importując klientów z gotowych plików CSV możesz dodać także statusy jakie posiadały rekordy np. w innej kampanii (w pliku powinny być osobne kolumny dotyczące nazwy statusu oraz daty kontaktu i przypisanego agenta).

Statusy będę aktywne w nowej kampanii (nie będą traktowane jako tekst tylko jako status systemowy). Jeśli przykładowo jednemu z klientów kampanii przeprowadzanej wcześniej został przypisany status Mój rekord, w którym określono datę ponownego kontaktu i agenta, który zajmował się klientem, to po zaimportowaniu rekordu podczas prowadzenia nowej kampanii połączenie będzie zestawione właśnie temu agentowi w określonym dniu.

Ważne...⚠️

Jeśli chcesz zaimportować do kampanii rekordy z przypisanymi statusami pamiętaj o tym, że nazwy statusów muszą być takie same jak w słowniku statusów.

Po utworzeniu kampanii dodaj do niej wszystkie statusy, które są w importowanym pliku. Zobacz: Statusy kampanii

file

Określając strukturę kampanii przy polach dotyczących statusów po kliknięciu w file wybierz takie typy pól jak poniżej:

file

Nie musisz uzupełniać nazwy i opisu pola.

 • Przy nazwach statusów, które posiadają status systemowy Do dzwonienia i Nie dzwonić wystarczy, że określisz nazwę statusu (typ pola: Status - Nazwa)
 • Przy nazwach ze statusem systemowym Kontakt nie wcześniej niż określ nazwę oraz datę ponownego kontaktu (typ pola: Status - Nazwa i Status - Data). Format daty powinien być taki sam jak w Kampanie → Rekordy.
 • Przy nazwach ze statusem systemowym Mój rekord musisz też podać nazwisko agenta, do którego przypisany jest rekord (typ pola: Status - Nazwa, Status - Data, Status - Agent).

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.