Dokumentacja

Parytet i kolejność

Kolejność oraz parytet są uzupełniającymi się parametrami, które wspomagają pracę dialera decydując o zestawianiu połączeń w kampaniach. Ustawisz je w przypadku kampanii telefonicznych z dowolnym dialerem (preview, progressive, predictive).

Parytet i kolejność możesz ustawić tworząc (lub edytując) kampanię. Z zakładki Kampanie wybierz ZarządzanieKampanie, a następnie file.

file

W części Szczegóły ustaw określone wartości.

file


KOLEJNOŚĆ

Zakres: 1-99999

Kolejność decyduje w jakiej kolejności połączenia wychodzące w kampanii będą obdzwaniane. Kampania o niższej kolejności zostanie wybrana jako pierwsza. Parametr kolejność jest brany pod uwagę tylko jeśli jeden agent jest przypisany do kilku kampanii o różnych kolejnościach.

Rozważmy to na przykładzie dwóch kampanii: A o kolejności 1 oraz B o kolejności 2. Do momentu, w którym w kampanii A będą wolne rekordy, system będzie zestawiał połączenia tylko z tej kampanii. Dopiero w sytuacji, gdy w kampanii A nie będzie rekordów połączenia zostaną zestawione z kampanii B.

Jeśli chcesz, aby połączenia były wykonywane ze wszystkich kampanii jednocześnie ustaw jednakową kolejność.

Czy wiesz, że...💡

Parametr kolejność odniesiony jest do poszczególnych statusów kampanii. Status Mój rekord jest ważniejszy od pozostałych.


PARYTET

Zakres: 1-100

Parytet jest parametrem określającym liczbę wykonywanych połączeń z danej kampanii. Przykładowo, jeśli chcesz, żeby na każde 10 rekordów z kampanii A system pobierał 1 rekord z kampanii B, to:

  • dla kampanii A ustawiamy parytet = 10
  • dla kampanii B ustawiamy parytet = 1

Ważne...⚠️

Parytet jest brany pod uwagę w przypadku, gdy kampanie mają te same kolejności.

Domyślnie parytet jest brany pod uwagę w 60-minutowych przedziałach czasowych (przedział czasowy można zmodyfikować w Administracja → Parametry systemowe).

Pamiętaj:

  • nie ma gwarancji, że uda się osiągnąć wyniki zgodnie z wybranym parytetem ze względu na to, że w danej kampanii może być niewystarczająca liczba wolnych agentów. Parytet jest więc wartością do jakiej dialer będzie dążył podczas zestawiania połączeń
  • w przypadku, gdy kolejność oraz parytet nie zostaną określone, wtedy rekordy będą wybierane zgodnie z kolejnością dodawania lub importu do kampanii

Wybór rekordu do dzwonienia

Po wybraniu kampanii następuje wybranie rekordów. Do tego celu służy parametr kolejność w ramach rekordu w kampanii. Jeśli parametr nie zostanie podany, to rekordy będą dzwonione zgodnie z kolejnością dodawania/importu do kampanii.

Parametr kolejność odnosi się do poszczególnych statusów. Nie ma możliwości, żeby świeżo zaimportowany rekord miał wyższy priorytet, niż rekord w statusie Mój rekord. Do obsługi tego typu przypadków służy masowa zmiana statusów rekordów w kampaniach.

Porządek dzwonienia

1.Rekordy w statusie Mój rekord w kolejności zgodnej z parametrem kampanii kolejność

Kampania Kolejność kampanii Status rekordu
00001 10 Mój rekord
00002 20 Mój rekord
00003 50 Mój rekord

2.Rekordy w pozostałych statusów w kolejności zgodnej z parametrem kampanii kolejność

Kampania Kolejność kampanii Status rekordu
00004 50 Mój rekord
00005 10 Do dzwonienia
00006 20 Do dzwonienia
00007 30 Do dzwonienia

3.Jak kolejność jest taka sama, to bierzemy rekord tak, żeby zgadzał się parytet

  • Zapamiętywane jest ile w danej kampanii zadzwoniono rekordów z ostatnich 60 minut (przedział czasowy jest konfigurowalny). Na tej podstawie ustalamy parytet
  • Na podstawie parytetu wyliczamy ile % rekordów z danej kampanii powinno być obdzwonione. Jeśli tyle jeszcze nie jest, to dzwonimy z tej kampanii. Jeśli są to z kolejnej.
  • % wyliczamy zgodnie z tabelką:
Parytet Ułamkowo %
1 1/26 4%
5 5/26 19%
20 20/26 77%

gdzie 26 = 1+5+20

4.Rekordy w statusach Do dzwonienia i Kontakt nie wcześniej niż sortujemy zgodnie z kolejnością rekordu.

Kampania Status rekordu Kolejność rekordu
00005 Do dzwonienia 10
00005 Do dzwonienia 20
00005 Do dzwonienia 30
00005 Do dzwonienia 40

Wspierane typy kampanii

Kolejność i parytety są obsługiwane dla kampanii telefonicznych z dowolnym dialerem (preview, progressive, predictive) oraz dla kampanii oddzwonieniowych.


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.