Dokumentacja

Podsumowanie

Raport Agenci → Podsumowanie pokazuje szczegółowe informacje dotyczące pracy Twoich agentów. Możesz zobaczyć m.in. ile połączeń odbierał każdy z agentów, jak długo rozmawiał oraz na ilu przerwach był.

file

Dane możesz wyszukiwać za pomocą filtrów:

file

 • Grupa agentów - wybierz grupę agentów
 • Agent - imię i nazwisko agenta
 • Data - data, dla której będą wyświetlane dane
 • Grupowanie - grupowanie raportów według różnych przedziałów czasowych
 • Próg dla wychodzących (s) - określenie progu: domyślnie 20 sekund, pole dotyczy części raportów i pozwala na grupowanie jedynie danych, które znajdują się poniżej lub powyżej zadanego progu

Zobaczmy przykładowy raport.

file

 • Imię - imię agenta
 • Nazwisko - nazwisko agenta
 • Data - data, dla której wyświetlane są dane
 • Przych. oferowane - liczba połączeń przychodzących oferowanych agentowi
 • Przych. odebrane - liczba połączeń przychodzących odebranych przez agenta
 • Przych. nieodebrane - liczba połączeń przychodzących nieodebranych przez agenta
 • Przychodzące transfery - liczba połączeń przychodzących, które zostały przełączone
 • Przy. odebrane % - procent połączeń przychodzących odebranych przez agenta
 • Przych. suma - łączny czas trwania połączeń przychodzących
 • Przych. średnio - średni czas trwania połączeń przychodzących
 • Śr. czas odebrania - średni czas odebrania połączenia przez agenta
 • Rozmowy na godzinę - liczba rozmów w ciągu godziny
 • Czas poł. (suma) - sumaryczny czas połączeń przychodzących oraz wychodzących
 • Wych. liczba (<= próg) - liczba połączeń wychodzących, w których czas rozmowy był równy lub mniejszy niż zdefiniowany próg
 • Wych. suma (<= prog) - łączny czas trwania połączeń wychodzących, w których czas rozmowy był równy lub mniejszy niż zdefiniowany próg
 • Wych. średnio (<= próg) - średni czas trwania połączeń wychodzących, w których czas rozmowy był równy lub mniejszy niż zdefiniowany próg
 • Wych. liczba (> próg) - liczba połączeń wychodzących, w których czas rozmowy był większy niż zdefiniowany próg
 • Wych. suma (> próg) - łączny czas trwania połączeń wychodzących, w których czas rozmowy był większy niż zdefiniowany próg
 • Wych. średnio (> próg) - średni czas trwania połączeń wychodzących, w których czas rozmowy był większy niż zdefiniowany próg
 • Przerwy - liczba przerw (w tym przerwy administracyjne)
 • Zalogow. suma - łączny czas zalogowania agenta
 • Data pierwszego logowanie - data pierwszego zalogowania agenta w danym okresie czasu
 • Data ostatniego wylogowania - data ostatniego zalogowania agenta w danym okresie czasu
 • Przerwy suma - łączny czas spędzony na przerwie
 • Wolny suma - łączny czas spędzony na statusie wolnym
 • Przerwy admin. - liczba przerw administracyjnych
 • Admin. suma - łączny czas trwania przerw administracyjnych
 • Przerwy służbowe - liczba przerw służbowych
 • Służbowe suma - łączny czas trwania przerw administracyjnych
 • Przerwy wrap-up - liczba przerw wrap-up
 • Wrap-up suma - łączny czas trwania przerw wrap-up
 • Średni wrap-up - średni czas przerwy wrap-up
 • Zamknięte zgłoszenia - liczba zamkniętych zgłoszeń
 • Odpowiedziane zgłoszenia - liczba zgłoszeń z odpowiedzią
 • Wszystkie odpowiedzi w zgłoszeniach - liczba odpowiedzi na zgłoszenia
 • Czaty zakończone - liczba zakończonych czatów
 • Czaty obsłużone - liczba zakończonych czatów z odpowiedzią

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.