Dokumentacja

Podstawowe raporty

Raport Zgłoszenia → Podstawowe raporty pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących zgłoszeń. Możesz zobaczyć m.in. ile wiadomości wymienianych było w ramach zgłoszeń, jaki był czas zamknięcia czy też ile razy agent użył gotowego szablonu odpowiedzi.

file

W raportach zgłoszeń mamy następujące parametry:

file

 • Raport - lista zawiera kilka raportów zawierających szczegółowe informacje na temat zgłoszeń
 • Grupowanie - grupowanie raportów według różnych przedziałów czasowych, zobacz: Grupowanie w raportach
 • Priorytet - priorytet wiadomości, zobacz: Priorytety zgłoszeń
 • Status - status wiadomości, zobacz: Statusy zgłoszeń
 • Użytkownik - imię i nazwisko agenta
 • Kategoria - kategoria wiadomości, zobacz: Kategorie zgłoszeń
 • Skrzynka - kolejka zgłoszeń z przypisaną do niej skrzynką e-mail
 • Data - data, dla jakiej chcemy uzyskać dane

Dostępne raporty

Liczba zgłoszeń

Liczba wiadomości

Liczba wiadomości do klienta

Liczba wiadomości od klienta

Czas zamknięcia zgłoszeń

Czas zamknięcia zgłoszeń i pierwszej odpowiedzi (w godzinach pracy)

Liczba zmian w zgłoszeniach

Liczba zgłoszeń zamkniętych

Liczba zgłoszeń obsłużonych

Użycia szablonów


Liczba zgłoszeń

Liczba zgłoszeń w systemie.

 • Data - zakres za który wyświetlane są utworzone zgłoszenia w danym przedziale czasowym
 • Użytkownik - imię i nazwisko agenta
 • Status - status wiadomości
 • Priorytet - priorytet wiadomości
 • Kategoria - kategoria wiadomości
 • Skrzynka - kolejka z przypisaną skrzynką
 • Liczba - liczba zgłoszeń

file


Liczba wiadomości

Liczba wiadomości w systemie - zgłoszenie może zawierać wiele wiadomości. Raport pokazuje sumę wiadomości wychodzących i przychodzących.

 • Data - daty, dla których wyświetlany jest raport
 • Użytkownik - imię i nazwisko agenta
 • Status - status wiadomości
 • Priorytet - priorytet wiadomości
 • Kategoria - kategoria wiadomości
 • Skrzynka - kolejka z przypisaną skrzynką
 • Liczba - liczba wiadomości w ramach zgłoszeń

file


Liczba wiadomości do klienta

Liczba wiadomości wysłanych do klientów.

 • Data - daty, dla których wyświetlany jest raport
 • Użytkownik - imię i nazwisko agenta
 • Status - status wiadomości
 • Priorytet - priorytet wiadomości
 • Kategoria - kategoria wiadomości
 • Skrzynka - kolejka z przypisaną skrzynką
 • Liczba - liczba wiadomości wysłanych do klientów

file


Liczba wiadomości od klienta

Liczba wiadomości otrzymanych od klientów.

 • Data - daty, dla których wyświetlany jest raport
 • Użytkownik - imię i nazwisko agenta
 • Status - status wiadomości
 • Priorytet - priorytet wiadomości
 • Kategoria - kategoria wiadomości
 • Skrzynka - kolejka z przypisaną skrzynką
 • Liczba - liczba wiadomości otrzymanych od klientów

file


Czas zamknięcia zgłoszeń

Czas zamknięcia dla zgłoszeń, które otrzymały status "Zamknięte" w wybranym okresie.

 • Data - daty, dla których wyświetlany jest raport
 • Użytkownik - imię i nazwisko agenta
 • Status - status wiadomości
 • Priorytet - priorytet wiadomości
 • Kategoria - kategoria wiadomości
 • Skrzynka - kolejka z przypisaną skrzynką
 • Liczba - liczba zgłoszeń
 • Minimalny czas - najkrótszy czas, w jakim zgłoszenie zostało zamknięte
 • Średni czas - średni czas zamknięcia zgłoszeń
 • Maksymalny czas - najdłuższy czas, w jakim zgłoszenie zostało zamknięte

file


Czas zamknięcia zgłoszeń i pierwszej odpowiedzi (w godzinach pracy)

Czas zamknięcia dla zgłoszeń, które otrzymały status "Zamknięte" w wybranym okresie liczone w ramach godzin pracy danej kolejki.

 • Data - daty, dla których wyświetlany jest raport
 • Użytkownik - imię i nazwisko agenta
 • Status - status wiadomości
 • Priorytet - priorytet wiadomości
 • Kategoria - kategoria wiadomości
 • Skrzynka - kolejka z przypisaną skrzynką
 • Liczba - liczba zgłoszeń
 • Minimalny czas zamknięcia - najkrótszy czas, w jakim zgłoszenie zostało zamknięte
 • Średni czas zamknięcia - średni czas zamknięcia zgłoszeń
 • Maksymalny czas zamknięcia - najdłuższy czas, w jakim zgłoszenie zostało zamknięte
 • Minimalny czas pierwszej odpowiedzi - najkrótszy czas, w jakim udzielono pierwszą odpowiedź w zgłoszeniu
 • Średni czas pierwszej odpowiedzi - średni czas udzielenia pierwszej odpowiedzi w zgłoszeniu
 • Maksymalny czas pierwszej odpowiedzi - najdłuższy czas, w jakim udzielono pierwszą odpowiedź w zgłoszeniu

file


Liczba zmian w zgłoszeniach

Pokazuje liczbę zmian w zgłoszeniach, czyli ile akcji zostało wykonanych. Zalicza się tu wysłanie i odebranie wiadomości, komentarze, zmiana statusu, zmiana kolejki, zmiana przypisania oraz zmiana priorytetu.

 • Data - daty, dla których wyświetlany jest raport
 • Użytkownik - imię i nazwisko agenta
 • Status - status wiadomości
 • Priorytet - priorytet wiadomości
 • Kategoria - kategoria wiadomości
 • Skrzynka - kolejka z przypisaną skrzynką
 • Liczba - liczba zmian w zgłoszeniach

file


Liczba zgłoszeń zamkniętych

Liczba zgłoszeń zamkniętych (pierwsze zamknięcie) we wskazanym okresie czasu.

 • Data - daty, dla których wyświetlany jest raport
 • Użytkownik - imię i nazwisko agenta
 • Status - status wiadomości
 • Priorytet - priorytet wiadomości
 • Kategoria - kategoria wiadomości
 • Skrzynka - kolejka z przypisaną skrzynką
 • Liczba - liczba zamkniętych zgłoszeń

file


Liczba zgłoszeń obsłużonych

 • Data - daty, dla których wyświetlany jest raport
 • Użytkownik - imię i nazwisko agenta
 • Status - status wiadomości
 • Priorytet - priorytet wiadomości
 • Kategoria - kategoria wiadomości
 • Skrzynka - kolejka z przypisaną skrzynką
 • Liczba - liczba obsłużonych zgłoszeń

Liczba zgłoszeń obsłużonych czyli takich, w których została wysłana odpowiedź do klienta bądź zostało ono zamknięte.

file


Użycia szablonów

Pokazuje liczbę użytych szablonów wiadomości.

 • Data - daty, dla których wyświetlany jest raport
 • Użytkownik - imię i nazwisko agenta
 • Status - status wiadomości
 • Priorytet - priorytet wiadomości
 • Kategoria - kategoria wiadomości
 • Skrzynka - kolejka z przypisaną skrzynką
 • Liczba - liczba użytych szablonów

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.