Dokumentacja

Statystyki pracy dialera

Moduł Statystyki pracy dialera wyświetla aktualne wskaźniki oraz dane związane z pracą dialera. Funkcjonalność ta dostępna jest z poziomu Administracja → Monitorowanie → Statystyki pracy dialera:

file

Czy wiesz, że...💡

Informacje tam zawarte są odświeżane co 15 sekund i dotyczą aktualnej pracy dialera w kampaniach.

file

 • ID - identyfikator danej kampanii,
 • Kampania - nazwa wydzwanianej kampanii predictive,
 • Kolejność - wartość parametru Kolejność dla danej kampanii,
 • Parytet - wartość parametru Parytet dla danej kampanii,
 • Współczynnik naddzwaniania - aktualnie zastosowany współczynnik naddzwaniania (automatycznie wyliczony na podstawie wskazanych limitów oraz skuteczności dodzwaniania),
 • Dozwolony współczynnik naddzwaniania - przedział między minimalnym oraz maksymalnym współczynnikiem naddzwaniania dla danej kampanii ustawionym w jej konfiguracji,
 • Rozmawia agentów - liczba aktualnie rozmawiających Agentów w ramach danej kampanii,
 • Oczekuje agentów - liczba agentów aktualnie oczekujących na zestawienie połączenia z danej kampanii,
 • Połączenia zestawiane - ilość połączeń zestawianych przez dialer w danej kampanii,
 • Czas zestawianych połączeń - minimalny i maksymalny czas przez jaki aktualnie zestawiane połączenia oczekują na odebranie.

Pokazując aktualną pracę dialera moduł pozwala zweryfikować prawidłowość konfiguracji parametrów kampanii przez użytkownika oraz pomaga wykryć przyczynę takich sytuacji jak:

 • długie oczekiwanie przez agentów na rekordy,
 • kierowanie do agentów nieoczekiwanych przez nich rekordów.

Moduł pokazuje:

 • z których kampanii dialer aktualnie zestawia połączenia oraz w jakiej ilości,
 • jaka jest bieżąca skuteczność dodzwaniania się do klientów oraz jakie współczynniki naddzwaniania dialer przyjmuje aby działać efektywnie,
 • jak długo dialer czeka na odebranie połączenia przez klienta,
 • jakie podstawowe parametry pracy dialera i kampanii ustawił użytkownik,
 • jakiego przydziału agentów do kampanii dokonał dialer na podstawie parametrów ustawionych przez użytkownika.

Przykład:

Jeśli skuteczność dodzwaniania się do klientów jest na poziomie 1% (telefon odbiera 1 klient na 100), to dialer musi wykonać 100 połączeń aby dodzwonić się do 1 klienta. Jeśli czas oczekiwania na odebranie przez klienta ustawiliśmy na 30 sekund i dialer będzie wykonywał 10 połączeń jednocześnie, to do pierwszego klienta dodzwoni się po: 100/10×30 = 300 sekund = 5 minut. Jeśli w kampanii połączenia realizuje 1 agent - otrzyma on połączenie średnio co 5 minut, jeśli 2 agentów - średnio co 5×2=10 minut.

Co zrobić aby agenci krócej oczekiwali na połączenie?

 • zwiększyć skuteczność dodzwaniania,
  • poprawić jakość bazy - usunąć nieaktualne numery,
  • wykonywać połączenia w godzinach dogodnych dla klientów by byli skłonni je odebrać,
  • użyć znanej klientowi prezentacji numeru,
 • zwiększyć liczbę wykonywanych jednocześnie połączeń,
  • wymaga akceptacji operatora telekomunikacyjnego oraz dodatkowych licencji.

Ważne...⚠️

Dialer działa najbardziej efektywnie, gdy ma do dyspozycji duże próbki danych statystycznych - a więc gdy duże grupy agentów dzwonią w niewielu dużych kampaniach. Dialer działa mniej efektywnie, gdy próbki statystyczne które ma do dyspozycji są niewielkie i bardzo zmienne, np: w jednej chwili małe grupki agentów dzwonią w wielu niewielkich kampaniach z podziałem na parytety.


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.