Dokumentacja

Podsumowanie

Raport Zgłoszenia → Podsumowanie pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących zgłoszeń. Możesz m.in. zobaczyć w jakim czasie została udzielona pierwsza odpowiedź, jaki był czas zamknięcia (rozwiązania) zgłoszenia oraz jak klient ocenił rozmowę.

file

Dostępne filtry:

file

 • Kolejka - kolejka zgłoszeń, dla której chcesz zobaczyć dane
 • Czas pierwszej odp. (min) - czas w jakim została udzielona pierwsza odpowiedź na zgłoszenie, domyślnie: 15 minut
 • Czas zamknięcia zgłoszeń (min) - czas w jakim zamknięto (rozwiązano) zgłoszenie, domyślnie: 60 minut
 • Data - data udzielenia odpowiedzi
 • Grupowanie - grupowanie raportów według różnych przedziałów czasowych

Ważne...⚠️

Raport Zgłoszenia - Podsumowanie uwzględnia godziny pracy kolejki zgłoszeń, co oznacza, że czas liczony jest tylko w trakcie, gdy kolejka jest aktywna.

Zobaczmy przykładowy raport.

file

 • Data - data otwarcia zgłoszenia
 • Nowe - liczba nowych zgłoszeń
 • Zamknięte - liczba zamkniętych zgłoszeń
 • Min. czas odpowiedzi - minimalny czas udzielenia pierwszej odpowiedzi
 • Maks. czas odpowiedzi - maksymalny czas udzielenia pierwszej odpowiedzi
 • Średni czas odpowiedzi - średni czas udzielenia pierwszej odpowiedz
 • Min. czas zamknięcia - minimalny czas zamknięcia zgłoszenia
 • Maks. czas zamknięcia - maksymalny czas zamknięcia zgłoszenia
 • Średni czas zamknięcia - średni czas zamknięcia zgłoszenia
 • Service level pierwszej odp. - procent rozmów, w których pierwsza odpowiedź została udzielona przed zdefiniowanym czasem, domyślnie: 15 minut
 • Service level - procent rozmów, w których zgłoszenie zostało zamknięte przed zdefiniowanym czasem, domyślnie: przed upływem 60 minut
 • Oceny - ocena rozmowy przez klienta: pozytywna, neutralna, negatywna
 • Satysfakcja (%) - procent zadowolonych klientów
 • Ocenione (%) - procent ocenionych zgłoszeń

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.