Dokumentacja

Stan SIP

Zakładka Stan SIP pozwala na przeglądanie stanu numerów (stanu kont SIP) zalogowanych do centrali.

Z zakładki Administracja wybierz Monitorowanie → Stan SIP.

file

Na ekranie pojawi się lista z aktualnym stanem kont SIP zdefiniowanych w centrali. Jeśli użytkownik będzie poprawnie zalogowany do aplikacji to jego konto podświetli się na zielono i w pozycji Stan pojawi się status OK.

W pierwszej części widzimy wszystkie konta, na które wykonywana jest rejestracja do centrali. Druga część przedstawia stan rejestracji wykonywanych przez centralę.

Konta SIP

  • Konto SIP - numer konta SIP
  • Adres IP - adres IP, z którego rejestruje się agent
  • Port - źródłowy port, z którego rejestruje się agent
  • Stan - status rejestracji
  • Useragent - softphone z jakiego korzysta klient (Thulium Softphone lub zewnętrzny softphone)

file

Rejestr SIP

  • Host:Port - adres/nazwa serwera, do którego rejestruje się centrala
  • Login - login, na który jest wykonana rejestracja
  • Stan - status rejestracji
  • Czas rejestracji - data i godzina zarejestrowania

file

Czy wiesz, że...💡

W Thulium dostajesz 20 skonfigurowanych kont SIP, których numery możesz dowolnie zmieniać. Kont SIP może mieć dowolny 3-cyfrowy numer z zakresu 100-999.

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.