Dokumentacja

Zmiana statusów

Moduł Zmiany statusów pozwala na przeglądanie, a także zmianę statusów rekordów przez użytkowników, z którymi jest w systemie skojarzone konto agenta

file

Dane możesz wyszukiwać za pomocą rozbudowanych filtrów:

file

 • Kampania - nazwa kampanii, pole wymagane
 • Status systemowy - status systemowy w kampanii np. Dzwonić
  • NUMERY BEZ STATUSU
  • Do dzwonienia
  • Nie dzwonić
  • Obrabianie
  • Odrzucony po n próbach
  • Kontakt nie wcześniej niż
  • Fax wysłany
  • Fax nieudana próba
  • SMS wysłany
  • SMS niewysłany
  • Dzwonić progresive
  • Mój rekord
  • Odsłuchane - full
  • Odsłuchane - niepełne
  • Zajęte
  • Nieprawidłowy numer
 • Data połączenia od - do - data i godzina, w której zostało wykonane połączenie
 • Agent - imię i nazwisko agenta
 • Autor ostatniej zmiany - imię i nazwisko użytkownika, który jako ostatni dokonywał zmiany
 • Data następnego połączenia od - do - data i godzina zaplanowania kolejnego połączenia
 • Status w kampanii - status rekordu w kampanii np. Rozłączenie się klienta
 • Numery telefonów (lub identyfikatory rekordów) - numer telefonu klienta (lub identyfikator rekordu w CRM)
 • Identyfikator z CRM - identyfikator powiązany z kartą danego Klienta (można wyszukiwać cząstkowo)

Czy wiesz, że...💡

Filtr Numery telefonów umożliwia wpisanie kilku numerów oddzielonych np. spacją lub tabulatorem (tzw. białym znakiem).

Zobaczy przykładową listę.

file

 • Kampania - nazwa kampanii zawierającej rekordy
 • Agent przypisany - imię i nazwisko agenta przypisanego do rekordu (np. poprzez ustawiony status Mój rekord)
 • Autor ostatniej zmiany - imię i nazwisko autora ostatniej zmiany
 • Numer - numer telefonu klienta
 • Data i godzina połączenia - data i godzina połączenia
 • Data i godzina następnego połączenia - data i godzina ponownego kontaktu
 • Status systemowy - status systemowy rekordu
 • Status rekordu w kampanii - status jaki posiada rekord w kampanii
 • Kolejność - kolejność rekordu w kampanii

Poza przeglądaniem statusów masz możliwość także ich zmiany - zarówno pojedynczego rekordu jak i większej liczby rekordów wyszukanych za pomocą filtrów.

W jaki sposób to zrobić? Kliknij przycisk file znajdujący się nad tabelą.

file

 • Status docelowy - określ nowy status jaki będą miały rekordy
 • Agent - imię i nazwisko agenta, do którego chcesz przypisać rekord
 • Data ponownego kontaktu - nowa data kontaktu z rekordów
 • Po godzinie - godzina ponownego kontaktu

Aktywność pól zależy od wybranego statusu. W przypadku statusu Dzwonić aktywne jest pole Status docelowy. W przypadku statusu Kontakt nie wcześniej niż aktywne jest również pole Data ponownego kontaktu oraz godzina. Status Mój rekord ma aktywne wszystkie pola.


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.