Dokumentacja

Parametry czat

Parametry czat możesz skonfigurować w zakładce Administracja → Zaawansowane → Parametry czat.

file

Na ekranie otworzy się karta ustawień, omówmy poszczególne parametry:

fileZamknij gdy rozmowa nieaktywna przez X sekund

Czas wyrażony w sekundach, po którym nieaktywna rozmowa zostanie automatycznie zamknięta. Domyślnie w zależności od kanału:

 • Czat ze strony: 3600 sekund (60 minut)
 • Czat z Facebooka: 604800 (7 dni)
 • Czat wewnętrzny: 28800 (8 godzin)

Licz nieaktywność od

Określa od jakiego momentu będzie liczona nieaktywność:

 • od zamknięcia strony: domyślnie
 • od ostatniej wiadomości klienta

Przetransferuj do innego agenta gdy brak odpowiedzi przez

Określa czas wyrażony w sekundach, po przekroczeniu którego w przypadku braku odpowiedzi rozmowa będzie przekazywana innemu agentowi. Domyślnie: 60 sekund


Pauza gdy brak odpowiedzi

Parametr pozwala określić domyślną przerwę, na jaką zostanie wrzucony agent w przypadku braku odpowiedzi na pierwszą wiadomość od Klienta. Możliwość wyboru spośród domyślnych pauz (wrap-up, administracyjna, przerwa, zad. służbowe, callback progress) oraz utworzonych przez Ciebie.


Maksymalna liczba równoczesnych czatów dla agenta

Liczba rozmów, które w jednym czasie może prowadzić agent. Domyślnie: 3 rozmowy


Przypisuj czaty agentom z rozmową telefoniczną

Przypisywanie rozmów na czacie agentom, którzy aktualnie prowadzą rozmowę. Odznaczenie tej opcji spowoduje, że agent rozmawiający z klientem nie dostanie nowego czata.


Dodaj automatycznie klienta do CRM, jeśli istnieje

Możliwość automatycznego dodawania nowego klienta do CRM-u w przypadku nowej rozmowy na czacie. Dzięki temu, jeśli klient napisze ponownie widoczna jest pełna historia korespondencji z nim. Domyślnie opcja jest odznaczona.


Zamknij gdy rozmowa wewnętrzna nieaktywna przez

Czas wyrażony w sekundach, po którym nieaktywna rozmowa zewnętrzna (pomiędzy użytkownikami systemu) zostanie zamknięta. Domyślnie: 28800 (480 minut).


Wyślij wiadomość powitalną gdy

Klientowi zostaje wysłana wiadomość powitalna np. "Witam, w czym mogę pomóc?". Możliwość wyboru spośród:

 • Nigdy
 • Rozpoczęto rozmowę
 • Przypisano agenta

Kolejność strategii przydzielania agentów

Określa w jakiej kolejności czat będzie przydzielany użytkownikom. Domyślna kolejność jest następująca:

 • Opiekun
 • Priorytet agenta w kolejce
 • Ostatnio rozmawiający z klientem
 • Najmniejsza ilość otwartych czatów
 • Najdłużej nieprzydzielony

Kolejność przydzielania możesz zmienić przesuwając wiersze na wybrane miejsca.

Jak to działa w praktyce?

W pierwszej kolejności rozmowa jest przydzielana opiekunowi klienta (jeśli osoba, która pisze wiadomość jest zapisana w bazie CRM i przed rozpoczęciem czata podała swój adres e-mail). Jeśli klient nie posiada opiekuna lub opiekun nie jest dostępny (czyli zalogowany i odpauzowany) to system sprawdza strategię - priorytety agentów w kolejce. Czat dostanie osoba o wyższym priorytecie. Jeśli żaden z agentów nie będzie dostępy to zostaną sprawdzone kolejne strategie.


Kolejność strategii przydzielania czatów

Definiuje, które czaty mają być przydzielane agentom w pierwszej kolejności. Domyślna kolejność jest następująca:

 • Najdłużej czekający w kolejce
 • Klient VIP
 • Najkrócej czekający w kolejce

Kolejność przydzielania możesz zmienić przesuwając wiersze na wybrane miejsca.


Usuń czaty po X dniach (0=wył.)

Możliwość usunięcia czatów starszych niż zdefiniowana liczba dni. Domyślnie opcja jest wyłączona.


Zatrzymaj automatyczne przypisywanie agentów po X godz.

Określa czas, po którym oczekujące czaty (np. klient napisał po godzinach pracy) przestają być automatycznie przydzielane do dostępnych agentów. Po tym czasie w zakładce Czat na liście oczekujących czatów pojawi się przycisk "Przypisz" i agent będzie mógł sam przypisać się do czata. Domyślnie: 24 godziny.


Przesyłanie plików

 • Włącz przesyłanie plików

Możliwość wysyłania plików (załączników) podczas rozmowy na czacie.

 • Maksymalny rozmiar pliku [MB]

Określa maksymalny rozmiar pliku jaki może być przesłany. Domyślnie: 8 MB

 • Czas przez jaki klient może pobrać plik [godziny]

Określa czas przez jaki plik będzie dostępny do pobrania. Domyślnie: 24 h.


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.