Dokumentacja

Dodawanie agentów do kolejek czata

Po utworzeniu kolejek czata dodaj do nich agentów, którzy będą je obsługiwali i prowadzili czat z klientem. Z zakładki Administracja wybierz Click2ContactKolejki.

file

Wejdź w kolejkę, do której chcesz dodać konsultantów i w części Przypisani agenci kliknij przycisk file.

file

Wybierz agentów zaznaczając odpowiednie checkboxy i nadaj im odpowiednie priorytety. Zobacz: Co oznaczają priorytety agentów w kolejkach?.

file

Zatwierdź klikając file.

Rozwijając przycisk file możesz dodać agentów, którzy są przypisani do innych kolejek (czat, skrzynki, kolejki) oraz dodani do kampanii.


Przypisać agentów do kolejek zgłoszeń możesz z poziomu pojedynczego użytkownika. Z zakładki Administracja wybierz Użytkownicy. Następnie wejdź w wybranego użytkownika i w części Przypisania wybierz file i zaznacz odpowiednie checkboxy.

file


Po utworzeniu kolejki powinieneś przypisać do niej agentów, którzy będą obsługiwać połączenia przychodzące. Agent może być przypisany do kilku kolejek równocześnie. Zobacz: Tworzenie kolejek czata.

Agentów możesz przypisać pojedynczo przez kartę użytkownika albo grupowo z poziomu kolejki.

Przypisywanie pojedynczego użytkownika

Z zakładki Administracja wybierz Użytkownicy → Użytkownicy.

file

Na ekranie pojawi się lista użytkowników - wybierz użytkownika klikając w niego.

file

W części Przypisania znajdującej się na dole strony kliknij przycisk file.

file

Na ekranie pojawi się okno, w którym będziesz mógł przypisać użytkownika do wybranych kolejek czata. Zaznaczając checkboxy przypisz agenta nadając mu priorytet w skali od 0-5, gdzie 0 - najwyższy priorytet, 5 - najniższy. Zobacz: Priorytety agentów w kolejkach.

file

Grupowe przypisywanie użytkowników do kolejki

Jeśli chcesz, żeby kolejkę obsługiwało więcej agentów szybciej będzie Ci przypisać ich grupowo podczas tworzenia lub edycji kolejki.

Z zakładki Administracja wybierz Click2Contact → Kolejki. Wejdź w kolejkę, do której chcesz dopisać agentów i w części Przypisani agenci kliknij przycisk file.

file

Wybierz agentów nadając im odpowiednie priorytety.

Czy wiesz, że...

Po zaznaczeniu agentów ich priorytet domyślnie ustawia się na 0.

file

Po zaznaczeniu kliknij przycisk file.


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.