Dokumentacja

Integracja - Allegro dyskusje

Dyskusje Allegro służą do rozstrzygania sporów między Kupującym, a Sprzedającym. W jednym miejscu opisywana jest sytuacja, zamieszczone wszystkie niezbędne dokumenty, potwierdzenia i zdjęcia. Wszystko po to, by ułatwić komunikację między stronami.


Na skróty


Zakres integracji

Integracja Thulium z Allegro dyskusje zakłada:

 • Tworzenie zgłoszeń na bazie rozpoczętych Dyskusji,
 • Ułatwienie komunikacji z Kupującym poprzez wykorzystanie systemu zgłoszeń Thulium,
 • Odpowiednie kategoryzowanie spraw związanych ze sporami Allegro,
 • Przypisywanie zgłoszeń do rekordów w CRM na bazie loginu Kupującego,
 • Dodawanie klienta do CRM w przypadku braku takowego,
 • Zastosowanie automatycznych odpowiedzi do Kupującego,
 • Informowanie o statusie Dyskusji oraz o produktach, których takowa się tyczy.

Ważne...⚠️

Należy utworzyć dedykowane pole specjalne typu tekst (CRM), w które wpisany zostanie login użytkownika Allegro niezbędny przy dodawaniu klienta do CRM. Zalecane jest używanie tego samego pola specjalnego co dla Allegro kupujący.

Konfiguracja integracji:

 1. W zakładce Administracja, odnajdź sekcję CRM i wybierz opcję Pola specjalne.

file

 1. Kliknij przycisk file, a następnie wprowadź dowolną nazwę (np. Login Allegro). Upewnij się, że nowe pole jest typu Tekst i potwierdź utworzenie nowego pola specjalnego przyciskiem file.

file

 1. Następnie przejdź do sekcji Administracja i wybierz Zaawansowane → Integracje.

file

 1. Z panelu dostępnych integracji wybierz Allegro dyskusje z sekcji E-commerce.

file

file

 1. Kliknij następnie w file. Zostaniesz przeniesiony na Twoje konto Sprzedającego Allegro, uwierzytelnienie należy zatwierdzić klikając file.

 2. Jeżeli uwierzytelnienie zakończy się sukcesem pojawi się na ekranie stosowna informacja:

file

Klikając w przycisk file możemy uruchomić ponowne uwierzytelnienie.

Po uwierzytelnieniu aplikacji należy uzupełnić Pozostałe dane.

file

 • Nazwa integracji - nazwa wewnętrzna danej integracji Allegro dyskusje,
 • Login klienta z Allegro - pole specjalne do przechowywania loginu Allegro,
 • Kolejka zgłoszeń - kolejka, do której będą wpływać Dyskusje,
 • Kategoria zgłoszeń - kategoria, która będzie przydzielana zgłoszeniom powstałym na bazie Dyskusji,
 • Status 'Rozwiązana' - mapowanie statusu Allegro ze statusem Thulium,
 • Status 'Nierozwiązana' - mapowanie statusu Allegro ze statusem Thulium,
 • Domyślna wiadomość zamknięcia sporu - treść wiadomości, która będzie przesyłana do Kupującego wraz z prośbą o potwierdzenie, że problem został rozwiązany.
 1. Po skonfigurowaniu integracji należy kliknąć file lub file by ją od razu uruchomić.

Czy wiesz, że...💡

System pobierze te Dyskusje, w których w ciągu ostatnich 30 dni pojawiły się jakieś zmiany - sprawdzane są Dyskusje nie starsze niż 6 miesięcy. Temat zgłoszenia jest analogiczny do powodu Dyskusji wybranego przez Kupującego. Dla zamówień starszych niż 6 miesięcy nie ma możliwości pobrania produktów, których tyczy się Dyskusja.

Ważne...⚠️

Należy pamiętać by stopka była skonfigurowana w trybie tekstowym, nie może ona być jako HTML (zdjęcia, linki etc.). Przykładowa zalecana sygnatura dla Dyskusji: file Podobna zasada tyczy się Automatycznych odpowiedzi w ramach kolejki, poniżej zalecany przykład: file

Funkcje integracji:

Zgłoszenia z Dyskusji pojawią się na liście z oznaczonym Źródłem jako Allegro:

file

By wyszukać takie wiadomości można skorzystać z filtra Źródło i wybrać Allegro.

file

W przypadku sporu z Kupujący spoza CRM zgłoszenie będzie przypisane do loginu Allegro:

file

Wiadomości od Kupującego spoza CRM będą oznaczone w następujący sposób:

file

Spory od osób z Twojego CRM Thulium będą powiązane z danym rekordem.

file

Ważne...⚠️

W ramach obsługi Dyskusji w Thulium nie ma możliwości przypisywania Klienta CRM dla już dodanych zgłoszeń tego typu.

Wiadomości od Sprzedającego wysłane z poziomu Allegro pojawią się również w zgłoszeniu Thulium.

file

W Dyskusji pojawiają się również wiadomości od Allegro, które będą wyglądać w następujący sposób:

file

W prawej sekcji zgłoszenia zawarte są takie informacje jak:

file

 • Powód dyskusji wraz z możliwością przejścia do Allegro,
 • Aktualny status Dyskusji,
 • Link do konkretnego zamówienia,
 • Produkty, których dotyczy Dyskusja z możliwością przejścia do danej oferty w Allegro.

Okno dialogowe pozwala na wysyłkę wiadomości do Kupującego w ramach danej Dyskusji bądź na pozostawienie wewnętrznego komentarza.

file

Wiadomość do Kupującego może być tylko w formie tekstowej - to samo tyczy się całości formatu wiadomości (stopka etc.).

Do danej wiadomości można dodać maksymalnie jeden załącznik klikając file.

W celu poproszenia Kupującego o potwierdzenie, że problem został rozwiązany należy zaznaczyć opcję file.

Po zakończeniu Dyskusji istnieje możliwość jedynie dodania komentarzy do zgłoszenia:

file

W przypadku uruchomionej integracji Allegro kupujący system szuka klientów w CRM po loginie Allegro by przypisać ich do zgłoszenia. Dodatkowo zakładając nowy rekord w CRM klient zostanie dodany z dwoma formatami adresu email (z zahashowanym zamówieniem oraz bez).

file

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.