Dokumentacja

Wersja 8.2.x

file

 • dodano opisy poszczególnych funkcjonalności (8.2.x)

file

 • dodano wyszukiwarkę funkcjonalności w ramach danej sekcji (8.2.x)

file

 • wprowadzono szybki dostęp do informacji o nowościach oraz do bazy wiedzy (8.2.x)

file

Click2Contact

 • dodano metodę API GET chats/reports/summary pozwalającą na uzyskanie kluczowych wskaźników związanych z obsługą czat (8.2.4)

file

 • dodano metodę API DELETE chat_conversations/:id pozwalającą na usuwanie konkretnych wiadomości czat (8.2.13)

file

 • dodano język portugalski w ramach widgetu Click2Contact (8.2.19)

file

Zgłoszenia

 • dodano metodę API DELETE tickets/:id pozwalającą na usuwanie konkretnych zgłoszeń (8.2.13)

file

file

 • wprowadzono nową akcję w ramach Reguł wiadomości tj. Użyj pola DO jako nadawcy (8.2.25)

file

Infolinie

 • dla SMS-ów z oceną rozmów dodano obsługę parametrów (8.2.16):
  • {{USER_LOGIN}}
  • {{USER_NAME}}
  • {{USER_SURNAME}}

file

file

Użytkownicy

 • dodano parametr group_id dla metod API GET agents oraz GET agents/:login (8.2.15)

file

 • dodano uprawnienie Dane wrażliwe celem ukrywania adresu e-mail, numeru telefonu, PESEL oraz pól specjalnych na liście klientów (8.2.16)

file

 • dodano uprawnienie Eksporty celem umożliwiania/uniemożliwiania wykonywania eksportów z systemu Thulium (8.2.19)

file

 • wprowadzono definiowanie, które pola specjalne CRM/Zgłoszeń mają być widoczne/ukrywane w ramach uprawnienia Dane wrażliwe (8.2.22)

file

 • dodano możliwość ukrywania podfiltrów dla pól specjalnych w ramach uprawnienia Dane wrażliwe (8.2.22)

file

 • wprowadzono uprawnienie Eksporty klientów celem umożliwiania/uniemożliwiania wykonywania eksportów listy klientów (8.2.23)

file

Web Softphone

Przykładowy link:

https://thulium.com?login={{USER_LOGIN}}&id={{OUTBOUND_ID}}&number={{PHONE_NUMBER}}

Kampanie

 • dodano do metody API GET outbounds/:id/agents parametr active, który określa czy użytkownik jest aktywny (8.2.15)

file

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.