Dokumentacja

Integracja - Magento 2

Thulium umożliwia integrację ze sklepem internetowym na platformie Magento 2 i pobieranie klientów oraz ich transakcji do Karty klienta.


Na skróty


Zakres integracji

  • Automatyczne dodawanie klienta Magento 2 do Thulium,
  • Dodatkowa zakładka Magento na karcie klienta w Thulium, w której wyświetlane są zamówienia klienta z Magento 2.

Krok po kroku

1. W celu integracji Thulium z platformą Magento 2 należy w ramach tego pierwszego wejść w AdministracjaZaawansowaneIntegracje i uruchomić konfigurację integracji z sekcji E-commerce a następnie kliknąć file lub file by ją od razu uruchomić:

file

file

Ważne...⚠️

Należy wcześniej stworzyć odpowiednie pole specjalne typu liczba dla identyfikatora Magento 2:

file

W panelu Thulium należy kliknąć file celem uwierzytelnienia integracji. Jeżeli uwierzytelnienie zakończy się sukcesem pojawi się na ekranie stosowna informacja:

file

Klikając w przycisk file możemy uruchomić ponowne uwierzytelnienie.

Po uwierzytelnieniu aplikacji należy uzupełnić Pozostałe dane.

Dla poprawnego uwierzytelnienia należy dalszą część procesu konfiguracyjnego wypełnić w Magento 2:

file

2. Na platformie Magento 2 wybieramy sekcję SYSTEM → Integration i klikamy file:

file

file 3. Należy nadać nazwę integracji w polu Name oraz przekleić z Thulium dane do pól Callback URL oraz Identity link URL, zatwierdzić hasłem Administratora i potwierdzić file:

file

file

Ważne

W przypadku wybrania wersji 2.4 należy przejść do panelu Magento STORES → Configuration → SERVICES → OAuth → Consumer Settings i ustawić Allow OAuth Access Tokens to be used as standalone Bearer tokens na YES file

4. Dodatkowo należy w sekcji API ustawić dostęp Resource Access na Sales → Operations → Orders → Actions → View:

file

5. Po zapisaniu zmian należy aktywować integrację poprzez kliknięcie Activate anastępnie file:

file

file

file

6. Proces należy zakończyć poprzez uruchomienie integracji oraz wybraniu w ramach zakładki Klienci w Thulium funkcjonalności Uruchom synchronizację z Magento:

file

file

Ważne...⚠️

Od momentu integracji synchronizacja z Magento 2 odbywa się automatycznie co 30 minut.

7. Po zakończonym procesie w ramach danego klienta (Karta klienta) będzie widoczna nowa zakładka Magento z listą zamówień oraz uzupełnione pole specjalne z identyfikatorem Magento:

file

file

8. Dodatkowo zamówienia będą widoczne w ramach Historii kontaktu w sekcji ZAMÓWIENIA:

file

Czy wiesz, że...💡

W ramach prowadzonej rozmowy czat w przypadku klienta z integracji Magento 2 jest widoczna informacja o ostatnim zamówieniu: file

9. W celu uruchomienia kolejnej integracji z tą samą platformą E-commerce należy kliknąć file i ponownie wprowadzić stosowne dane autoryzacyjne oraz konfiguracyjne:

file

Po uruchomieniu takich integracji informacja o tym będzie widoczna na liście integracji w ramach AdministracjaIntegracja.

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.