Dokumentacja

Integracja - Magento 1

Thulium umożliwia integrację ze sklepem internetowym na platformie Magento 1 (wersja 1.7 i wyższe) i pobieranie klientów oraz ich transakcji do Karty klienta.


Na skróty


Zakres integracji

  • Automatyczne dodawanie klienta Magento 1 do Thulium,
  • Dodatkowa zakładka Magento na karcie klienta w Thulium, w której wyświetlane są zamówienia klienta z Magento 1.

Krok po kroku

1. W celu integracji Thulium z platformą Magento 1 należy w ramach tego drugiego wejść w SystemWeb ServicesREST - OAuth Consumers i dodać profil Thulium i kliknąć file:

file

file

file

2. Następnie należy nadać rolę z uprawnieniami Admin wybierając ponownie sekcję SystemWeb ServicesREST Roles i klikając file:

file

3. W sekcji Role Info wpisujemy nazwę roli w polu Role Name oraz potwierdzamy hasłem Administratora Magento 1:

file

4. W ramach zakładki Role InformationRole API Resources ustawiamy Resource Access na All i potwierdzamy klawiszem file:

file

5. W nowej sekcji Role Users należy kliknąć file a następnie wybrać profil Thulium potwierdzając file:

file

6. W dalszej kolejności należy przejść do modułu SystemWeb Services REST Attributes, kliknąć w rolę Admin i w sekcji ACL Attributes Rules zaznaczamy Resource Access na All potwierdzając przyciskiem file:

file

file

file

7. W ramach systemu Thulium należy dodać pole specjalne typu liczba w module AdministracjaCRM dla identyfikatora Magento 1:

file

8. Aby uruchomić integrację wybieramy moduł AdministracjaZaawansowaneIntegracje i wybieramy z sekcji E-commerce Magento 1:

file

file

9. Następnie należy uzupełnić niezbędne dane do uruchomienia integracji bazując na danych z profilu Thulium w Magento:

file

file

10. Po wprowadzeniu danych autoryzacyjnych w panelu Thulium należy kliknąć file celem uwierzytelnienia integracji. Jeżeli uwierzytelnienie zakończy się sukcesem pojawi się na ekranie stosowna informacja:

file

Klikając w przycisk file możemy uruchomić ponowne uwierzytelnienie.

Po uwierzytelnieniu aplikacji należy uzupełnić Pozostałe dane.

file

file

11. W celu weryfikacji konfiguracji w ramach Magento należy przejść do SystemWeb ServicesREST My Apps czy pojawił się tam system Thulium:

file

file

12. Proces należy zakończyć poprzez wybranie w ramach zakładki Klienci w Thulium funkcjonalności Uruchom synchronizację z Magento:

file

file

Ważne...⚠️

Od momentu integracji synchronizacja z Magento 1 odbywa się automatycznie co 30 minut.

13. Po zakończonym procesie w ramach danego klienta (Karta klienta) będzie widoczna nowa zakładka Magento z listą zamówień oraz uzupełnione pole specjalne z identyfikatorem Magento:

file

file

14. Dodatkowo zamówienia będą widoczne w ramach Historii kontaktu w sekcji ZAMÓWIENIA:

file

Czy wiesz, że...💡

W ramach prowadzonej rozmowy czat w przypadku klienta z integracji Magento 1 jest widoczna informacja o ostatnim zamówieniu: file

Ważne...⚠️

Jeśli używana jest biblioteka firegento/firegento-adminmonitoring to obowiązkowo należy ją zaktualizować do najnowszej wersji.

15. W celu uruchomienia kolejnej integracji z tą samą platformą E-commerce należy kliknąć file i ponownie wprowadzić stosowne dane autoryzacyjne oraz konfiguracyjne:

file

Po uruchomieniu takich integracji informacja o tym będzie widoczna na liście integracji w ramach AdministracjaIntegracja.

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.