Dokumentacja

Microsoft Azure Storage Explorer

W celu usunięcia/archiwizacji nagrań należy ściągnąć aplikację Microsoft Azure Storage Explorer: https://azure.microsoft.com/pl-pl/features/storage-explorer/

Należy wybrać system operacyjny a następnie kliknąć w “Pobieranie bezpłatnie Eksploratora magazynu”:

file

Następnie należy wskazać miejsce w którym plik instalacyjny ma zostać zapisany:

file

Po zapisaniu aplikacji na dysku należy ją uruchomić w celu docelowej instalacji na naszym komputerze:

file

Po uruchomieniu aplikacji należy zaznaczyć Add Account celem połączenia się z danym zasobem:

file

Po czym wybrać Blob Container:

file

Następnie należy wybrać opcję Use a shared access signature (SAS) URI (lub Sygnatrua dostępu współdzielnego SAS) i kliknąć w guzik Next/Dalej:

file

W polu Blob containter SAS URI wpisujemy dane, które możemy uzyskać z naszego systemu w Statusie serwera:

file

file

Automatycznie zostanie uzupełnione pole Display name, następnie klikamy klawisz Next/Dalej:

file

Zostanie wyświetlone podsumowanie parametrów wprowadzonych do połączenia:

file

Po potwierdzeniu danych autoryzacyjnych należy kliknąć guzik Connect/Połącz:

file

Jak połączenie zostanie już zestawione to pojawi się stosowna zakładka z nazwą połączenia:

file

W ramach prostego eksploratora możemy nagrania/foldery pobierać/usuwać:

file

Po zakończonych działaniach na folderach/plikach należy rozłączyć się z daną przestrzenią dyskową:

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.