Dokumentacja

Dlaczego dialer wykonał połączenie na dany numer 100 razy?

Za ilość prób kontaktu z klientem odpowiadają trzy parametry:

  • Bezwzględna liczba prób, wyłączająca rekord z kolejnych prób dzwonienia (0-nieskończona liczba) → Liczba prób wykonania połączenia z wybranym numerem. Określa ile razy dialer będzie wykonywał połączenie np. na numer, który jest zajęty lub niedostępny. Po wykonaniu założonej liczby daler nie wykona dalszych połączeń niezależnie od ustawionego statusu rozmowy (uwzględniając status Mój rekord i Do dzwonienia). W przypadku ustawienia wartości 0 zostanie wykonana nieskończona liczba połączeń. Domyślnie: 0

  • Liczba prób, po której rekord jest wyłączany z kolejnych prób dzwonienia → Liczba prób wykonania połączenia z wybranym rekordem (niezależnie ile jest tam numerów telefonów). Określa ile razy dialer będzie wykonywał połączenie na rekord, który np. jest zajęty lub niedostępny. Od parametru "Bezwzględna liczba prób wyłączająca rekord z kolejnych prób dzwonienia" różni się tym, że próby nie obejmują statusu Mój rekord" - czyli status ten nie jest brany pod uwagę przy liczeniu prób. Wartość domyślna: 7

  • Liczba prób, po której numer telefonu jest wyłączany z kolejnych prób dzwonienia → Liczba prób wykonania połączenia z wybranym numerem. Określa ile razy dialer będzie wykonywał połączenie na numer, który np. jest zajęty lub niedostępny. Od parametru "Bezwzględna liczba prób wyłączająca rekord z kolejnych prób dzwonienia" różni się tym, że próby nie obejmują statusu Mój rekord" - czyli status ten nie jest brany pod uwagę przy liczeniu prób. Wartość domyślna: brak

file

Domyślnie parametr "Liczba prób, po której rekord jest wyłączany z kolejnych prób dzwonienia" ustawiony jest na wartość 7, co oznacza, że jeśli rekord jest zajęty lub osoba nie odbiera, to system wykona na ten numer 7 prób połączeń. Po 7 próbie dla rekordu zostanie ustawiony status "Odrzucony po n próbach". Należy jednak pamiętać, że nie zostaną tu uwzględnione rekordy ze statusem "Mój rekord", czyli jeśli agent przypisze do siebie dany rekord to system po wykonaniu 7 prób połączenia nadal będzie próbował zestawić połączenie. Dodatkowo jeżeli w ramach danego rekordu jest np. 5 numerów to po pierwszych siedmiu nieudanych próbach kontaktu (niezależnie na który z numerów) zostanie ustawiony status "Odrzucony po n próbach".

W takim przypadku należy pamiętać o parametrze "Bezwzględna liczba prób, wyłączająca rekord z kolejnych prób dzwonienia". Domyślna jego wartość wynosi 0, co oznacza że dialer będzie wykonywał nieskończoną liczbę połączeń niezależnie od statusu. Aby uniknąć sytuacji, w której dialer wykonuje na jeden numer np. kilkadziesiąt połączeń (co może spowodować np. niezadowolenie klienta) należy zmienić jego wartość na inną np. 10.

Parametr "Liczba prób, po której numer telefonu jest wyłączany z kolejnych prób dzwonienia" tyczy się wydzwaniania na dany numer telefonu a nie per rekord. Jeżeli zostanie ustawione np. 3 dla tego parametru to po 3-ciej próbie połączenia dla tego numeru (i nie jest to "Mój rekord") zostanie ustawiony status "Odrzucony po n próbach".

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.