Dokumentacja

Struktura CSV

Struktura CSV pozwala na dostosowanie wyglądu karty kampanii CSV. Możesz wybrać, które informacje dotyczące klienta będą wyświetlane na karcie kampanii i czy agent będzie miał możliwość edycji oraz dodawania informacji (np. dotyczących danych personalnych lub zamówień).

Z zakładki Kampanie wybierz Zarządzanie → Kampanie.

file

Wejdź w wybraną kampanię CSV, rozwiń przycisk file i wybierz Struktura.

file

Na ekranie pojawi się tabela z utworzonymi polami.

file

Dodajmy nowe pole - kliknij przycisk file.

file

 • Nazwa pola - nazwa pola w tabeli
 • Opis - opis pola wyświetlany na karcie kampanii CSV
 • Typ - typ pola np. data
 • Kolejność wyświetlania - kolejność w jakiej będzie wyświetlane pole
 • Format - określa sposób wprowadzania danych do kampanii dla pola "Słownik", "Data", "Godzina". Używamy tylko w przypadku tych trzech pól.

Dla pola "Data" zdefiniowane są stałe, z których można ułożyć odpowiedni format:

 • %Y - rok w formacie 4-cyfrowym
 • %y - rok w formacie 2-cyfrowym
 • %m - miesiąc
 • %d - dzień

Jeśli nie jest określony format daty przyjmowany jest domyślny: %Y-%m-%d.

file

np. %y-%m-%d - oznacza, że dane w tym polu będą mogły być wpisywane w postaci 18-02-01

Dla pola "Godzina" definiowane są:

 • %H - godzina
 • %M - minuta

Jeśli nie jest określony format godziny przyjmowany jest domyślny: %H:%M

file

Dla pola "Słownik" definiujemy elementy slownika (listy) oddzielone znakiem |.

Przykładowy slownik: CRM|Infolinia|Help Desk|Kampania

file

Dla pola typu "Liczba" domyślnym formatem jest: /^[-]?[0-9]+$/

 • Maska - określa co można wpisać w pole

Dostępne są trzy metaznaki:

 • 9 - pozwala wpisać cyfrę
 • a - pozwala wpisać literę
 • "*" - pozwala wpisać literę lub cyfrę

Przykładowa maska: 9999-99-99 określa maskę dla daty - pozwoli wpisać np. 2018-02-01.

Domyślnie zdefiniowane są maski dla daty i godziny. jeśli zdefiniujemy własny format pola zamiast domyślnego to należy zdefiniować również maskę, bo domyślna nie będzie wtedy brana pod uwagę.

 • Widoczność - określenie widoczności pola
 • Ukryte - określenie czy pole będzie ukryte
 • Tylko do odczytu - określenie czy pole będzie tylko do odczytu
 • Rozmiar kontrolki - rozmiar pola
 • Ilość linii - ilość lini, które będą pokazywane w polu
 • Maksymalna długość tekstu - maksymalna długość wpisywanego tekstu

Dodajmy teraz przykładowe pola. Chcemy, żeby na karcie kampanii pojawiła się lista, z której agent będzie mógł wybrać opcję interesującą klienta oraz możliwość wybrania daty ponownego kontaktu (miesiąc i dzień)

file

file

Po dodaniu oba pola pojawią się na karcie kampanii CSV.

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.