Dokumentacja

Aplikacja Mobilna Thulium

Zapewnij wyjątkową obsługę klienta i odpowiadaj na zapytania klientów z każdego miejsca. Twój system contact center może być w Twojej kieszeni! Aplikacja mobilna powstała z myślą o podróżujących agentach, menedżerach i liderach zespołów, aby zapewnić im dostęp zgłoszeń Thulium w czasie rzeczywistym.


Podstawowe informacje

Zakres funkcjonalności

Lista zgłoszeń

Widok zgłoszenia

Tworzenie wiadomości/komentarza

Szczegóły zgłoszenia

Wylogowanie z aplikacji


Podstawowe informacje

Aplikacja mobilna Thulium jest dostępna dla telefonów z systemami Android oraz iOS (iPhone).

Pobierzesz ją za darmo z Google Play lub App Store w zależności od telefonu jakiego używasz.

Aby zalogować się do Thulium Mobile należy wprowadzić adres systemu oraz login i hasło Użytkownika Thulium a następnie kliknąć klawisz file:

file

Po poprawnym wprowadzeniu danych przy pierwszym logowaniu pojawi się onboarding informujący o funkcjonalnościach aplikacji:

file


Zakres funkcjonalności

Aplikacja Thulium pozwala na przeglądanie listy zgłoszeń (nieprzypisane oraz przypisane do danego Użytkownika) oraz na wyświetlenie danego zgłoszenia. W ramach danego zgłoszenia mamy możliwość dodania komentarza, wysłania wiadomości, zmiany kolejki, kategorii itp. Poniżej zostaną przedstawione szczegółowe informacje o opcjach dostępnych w samej aplikacji:


Lista zgłoszeń

file

Na liście zgłoszeń widzimy te zgłoszenia, które są przypisane do mnie jako zalogowanego Użytkownika bądź nie są przypisane do nikogo i są w ramach kolejek do których mam dostęp. Widzimy zgłoszenia tylko otwarte - bez zamkniętych, odłożonych czy połączonych. Lista posortowana jest od najnowszych (data ostatniej zmiany) do najstarszych. Lista dla danego zgłoszenia zawiera takie informacje jak:

 • numer zgłoszenia

file

 • temat zgłoszenia

file

 • Klienta z CRM/adres e-mail/numer telefonu do którego jest przypisane zgłoszenie

file

 • status zgłoszenia

file

 • data ostatniej zmiany

file

 • priorytet zgłoszenia

file

 • informację o przypisaniu zgłoszenia

file

Czy wiesz, że...

Jeżeli zgłoszenie nie jest przypisane do jakiegokolwiek Użytkownika to przy takowym widnieje symbol file.

W ramach listy zgłoszeń istnieje możliwość wyszukiwania po temacie z listy, w tym celu należy kliknąć w polu file i na klawiaturze telefonu wprowadzić temat/część tematu:

file


Widok zgłoszenia

file

Po wybraniu danego zgłoszenia otrzymamy listę zdarzeń, które wystąpiły w jego ramach np. odpowiedź do Klienta, komentarz, zmiana statusu itp. Są one posortowane od najnowszych (data ostatniej zmiany) do najstarszych. Zdarzenia te są rozróżnione kolorami:

 • biały - wiadomość od Klienta/wiadomość w imieniu Klienta

file

 • niebieski - informacja systemowa

file

 • szary - wiadomość do Klienta

file

 • pomarańczowy - komentarz Agenta

file

Jeżeli w ramach zgłoszenia występuje więcej zdarzeń niż 6 to pozostałe są automatycznie ukryte. Pokazujemy 3 pierwsze i 3 ostatnie interakcje z możliwością wyświetlenia reszty poprzez kliknięcie file:

file

Czy wiesz, że...

W środku guzika rozwijającego pozostałe wiadomości/komentarze/informacje systemowe znajduje się informacja ile takich zdarzeń jest aktualnie ukrytych (+X).

Wiadomości jak i komentarze można zwijać i rozwijać poprzez kliknięcie na nie - zwinięte zdarzenie oznaczone jest symbolem file.

 • zwinięta wiadomość:

file

 • rozwinięta wiadomość:

file

Jeśli w wiadomości jest cytowana inna (poprzednia) wiadomość to takowa zacytowana część może być również zwinięta:

file

W przypadku załączonych plików czy to w ramach komentarza czy wiadomości (od/do Klienta) to przy ich zwinięciu widnieje symbol file. Podobnie jeśli jednocześnie dla wiadomości do Klienta/komentarza w zgłoszeniu pojawia się informacja systemowa (zmiana statusu, kategorii itp.) to takowa będzie oznaczona symbolem file.

 • zwinięta wiadomość:

file

 • rozwinięta wiadomość:

file

Po kliknięciu w załącznik (dla którego również widzimy jego rozmiar w MB) aplikacja rozpocznie ściąganie go i powiadomi nas wiadomością push o zakończeniu jego pobierania:

file

Dodatkowo istnieje możliwość udostępnienia link'u do danego zgłoszenia - w tym celu należy kliknąć symbol file i wybrać dogodną formę jego przesłania.

file

file

Numer zgłoszenia oraz jego temat widoczny jest na samej górze widoku ticketu:

file

W celu powrotu do listy zgłoszeń należy kliknąć file.


Tworzenie wiadomości/komentarza

W ramach aplikacji mobilnej istnieje możliwość wysłania odpowiedzi do Klienta bądź utworzenia komentarza w ramach wewnętrznej komunikacji w Thulium:

file

Następnie wybieramy interesującą nas opcję z dostępnych:

file

 • Dodaj odpowiedź:

file

W ramach odpowiedzi możemy kliknąć w okno "Odpowiedź do klienta" i po wysunięciu klawiatury wpisać bądź wkleić tekst. Klikając w ikonę file możemy dodać zdjęcie z naszego aparatu wbudowanego w telefon. Wybierając opcję file możemy załączyć plik z naszej pamięci.

file

Aby usunąć obrazek przed wysyłką wiadomości klikamy file, dla załącznika natomiast jest to file. Klikając w klawisz file zostanie wysłana przygotowana przez nas wiadomość:

file

 • Dodaj komentarz:

file

W ramach dodawania komentarza po kliknięciu w pole "Komentarz w zgłoszeniu" można wprowadzić treść takowego. Podobnie jak w przypadku odpowiedzi mamy możliwość dodania zdjęcia z wbudowanego aparatu bądź załączyć plik. Po utworzeniu komentarza należy go zatwierdzić klikając klawisz file.

file


Szczegóły zgłoszenia

file

Po kliknięciu w file możemy wyświetlić szczegóły danego zgłoszenia, które zawierają takie informacje jak dane Klienta, kategoria, priorytet, tagi itp. z możliwością zmiany poszczególnych parametrów. Poniżej lista możliwych akcji w ramach szczegółów zgłoszenia.

 • Zmiana tematu:

file

 • Wyświetlenie danych Klienta:

file

Po kliknięciu w powyższe pole pojawią się szczegóły danego Klienta z naszego CRM Thulium.

Ważne

Wyświetlanie szczegółów Klienta działa pod warunkiem, że zgłoszenie jest wpięte na dany rekord z CRM.

file

Jeżeli Klient posiada więcej niż jeden numer telefonu bądź/i adres e-mail to po kliknięciu w file wyświetlą się pozostałe dane:

file

 • Zmiana kolejki:

file

file

Po wybraniu danej kolejki takowa zostanie od razu zmieniona. W przypadku zmiany kolejki zgłoszenia na takową, do której nie jesteśmy przypisani dostaniemy komunikat:

file

Po zatwierdzeniu takiej zmiany kolejki (nie mamy do niej dostępu) zostaniemy przeniesieni do listy zgłoszeń.

 • Zmiana przypisania:

file

file

Tak jak w przypadku kolejki wybranie innego Agenta spowoduje od razu przepięcie zgłoszenia na niego i pojawi się stosowna adnotacja w zgłoszeniu w ramach informacji systemowej:

file

 • Dodanie/usunięcie adresu CC:

file

Po kliknięciu w pole możemy wprowadzić adres e-mail, który zostanie dołączony do kopii w ramach korespondencji w tym zgłoszeniu.

file

W celu usunięcia adresu z CC należy kliknąć w file.

 • Zmiana statusu:

file

file

W ramach listy statusów są wykazane wszystkie statusy i podstatusy dostępne w systemie, w przypadku wybrania statusu oznaczającego odłożenie zgłoszenia (w naszym przypadku Odłożone) to pojawi się czas odłożenia po jakim zgłoszenie wróci jako Nowy. Ten czas można zmodyfikować - domyślnie ustawia się czas zgodny z wartością w parametrach zgłoszeń z panelu Thulium.

file

file

 • Zmiana priorytetu:

file

file

Po wybraniu priorytetu zmieniają się również czas reakcji/alarm wykonania/czas wykonania. Czasy te można modyfikować pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień dla profilu Użytkownika Thulium:

file

file

 • Zmiana kategorii:

file

Na liście dostępnych kategorii będą widoczne również podkategorie - są one wyszczególnione poprzez wcięcie pod kategorią:

file

file

 • Dodanie/usunięcie tagów:

file

Po wybraniu pola Tagi wyświetli się lista dostępnych tagów wraz z możliwością dodania nowego (uzależnione od uprawnień w ramach profilu Użytkownika).

a) lista dostępnych tagów

file

b) dodawanie nowego taga

file

c) wybrane tagi

file

Aby potwierdzić wybór należy kliknąć w klawisz file.

file


Wylogowanie z aplikacji

Z poziomu listy zgłoszeń należy kliknąć w file a następnie file.

file

file

Do góry strony ⇑


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.