Dokumentacja

Metody API udostępnione przez czat

Widżet czata udostępnia kilka metod API, które pomagają w dostosowaniu go do specyficznych potrzeb klienta.

Ważne...⚠️

Aby możliwe było użycie poniższych metod należy najpierw zainicjalizować  API poprzez wywołanie następującego kodu:

window._tc=window._tc||function(){(_tc.q=_tc.q||[]).push(arguments)};

Lista metod:

 • Otwarcie czata

 • Metoda pozwala na otwarcie widżetu czat.

  _tc('open_chat');  
 • Metoda pozwala na otwarcie formularza czat.

  _tc('open_chat_form'); 
 • Metoda pozwala na otwarcie zminimalizowanego okna lub otwarcie nowego okna widgetu.

  _tc('open');  
 • Otwarcie oddzwonienia

  Metoda pozwala na otwarcie widżetu oddzwonienia.

  _tc('open_callback');

  Metoda pozwala na otwarcie formularza widżetu oddzwonienia.

  _tc('open_callback_form');
 • Otwarcie wiadomości email

  Metoda pozwala na otwarcie widżetu wiadomości email.

  _tc('open_email');
 • Zamknięcie widżetu

  Metoda pozwala na zamknięcie otwartego widżetu.

  _tc('close');
 • Minimalizowanie okienka konwersacji

  Metoda pozwala na zminimalizowanie okna konwersacji.

  _tc('minimalize');
 • Ustawianie domyślnych danych klienta (Imię, adres email, kolejkę czat, numer telefonu, kolejkę oddzwonień)

  Metoda pozwala na ustawienie domyślnego imienia, emaila i numeru telefonu klienta oraz wybrania kolejki dla czatów i oddzwonień.

  _tc('set_user', 'name', 'email_address', topicId, 'phone', queueId);
 • Ustawianie elementu w którym zostanie umieszczony widżet

  Metoda pozwala na wybranie elementu do którego zostanie dołączony widżet (domyślnie BODY). Jako parametr przyjmuje identyfikator (id) odpowiedniego elementu.

  _tc('set_container', 'element-id');
 • Nasłuchiwanie na zdarzenia (np. rozpoczęcie konwersacji)

  Metoda pozwala na uruchomienie kodu po określonym zdarzeniu (np. rozpoczęciu konwersacji).

  _tc('event_listener', function(event) {
    alert('Zdarzenie: ' + event);
  });

  Obsługiwane zdarzenia:

  • conversation_created - rozpoczęcie rozmowy
  • conversation_finished - zakończenie rozmowy
  • callback_created - zamówione oddzwonienie na teraz
  • callback_finished - zakończone oddzwonienie
  • callback_scheduled - zamówione oddzwonienie na wybraną datę
  • ticket_created - zostawiona wiadomość
  • poke_showed - pokazana zaczepka
  • minimized - zminimalizowano okno widgetu poprzez przycisk "_"
  • closed - zamknięto okno przysickiem "x"
  • opened - otwarto zminimalizowany bądź zamknięty widget

Przykładowe użycie:

Ustawienie danych klienta i otwarcie czatu po kliknięcki na link na stronie

HTML:

<a href="#" id="open-chat-link">otwórz czat</a>

JavaScript:

window.addEventListener('load', function () {
  window._tc = window._tc || function () {
    (_tc.q = _tc.q || []).push(arguments);
  };

  document
    .getElementById('open-chat-link')
    .addEventListener('click', function () {
      _tc('set_user', 'Janko Walski', 'janko@wals.ki');
      _tc('open_chat');
    });
});

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.