Dokumentacja

Integracja - Tpay

Thulium umożliwia integrację z systemem Tpay, dzięki której klienci twojej firmy mogą płacić za kupione towary lub usługi wykorzystując prostą w obsłudze metodę płatności mobilnych BLIK.

Na skróty


Zakres integracji

 • Rejestracja transakcji w systemie Thulium,
 • Pobieranie od klienta płatności za zakupione towary lub usługi przy użyciu metody płatności mobilnych BLIK,
 • Generowanie indywidualnych linków do płatności Tpay,
 • Możliwość dokonania zwrotu płatności z poziomu systemu Thulium.

Krok po kroku

Integracja

W tej sekcji znajdziesz instrukcję integrowania Thulium z systemem Tpay.

1. W celu integracji Thulium z systemem Tpay w zakładce Administracja znajdź sekcję Zaawansowane i wybierz opcję Integracje.

file

2. Z panelu dostępnych integracji wybierz Tpay z sekcji Płatności.

file

3. Jeśli masz już konto w Tpay przejdź do kroku nr 4. W przeciwnym razie, zarejestruj się klikając file.

4. W panelu Tpay wprowadź następujące dane:

file

 • ID merchanta, czyli unikalny numer umożliwiający logowanie do twojego konta Tpay

file

 • Kod zabezpieczający, czyli ciąg znaków, który możesz samodzielnie ustalić w Panelu Sprzedawcy Tpay

a) W tym celu wejdź w zakładkę Ustawienia i wybierz opcję powiadomienia

file

b) Znajdź sekcję Bezpieczeństwo, wpisz wybrany kod o długości maksymalnie 32 znaków, i kliknij przycisk Zapisz

file

c) Tak ustawiony kod wprowadź w odpowiednim polu w ustawieniach integracji Tpay z systemem Thulium

 • Klucz i hasło API, czyli kody używane w celu identyfikacji wywołującego programu, w tym przypadku Thulium. Możesz je wygenerować w systemie Tpay.

a) W tym celu wejdź w zakładkę Ustawienia, wybierz opcję api

file

b) Kliknij Generuj nowy dostęp aby wygenerować nowy klucz api (api_key)

file

c) Hasło api (api_password) możesz ustalić samodzielnie lub je wygenerować klikając niebieski przycisk oznaczony białą strzałką

file

d) To samo hasło powinno być także wpisane w polu o nazwie Potwierdź api_password

file

e) Upewnij się, że opcja Dostęp ustawiona jest na TAK. W przeciwnym razie klucz i hasło nie będą aktywne

file

f) Dopilnuj, aby pola Zwroty i Transakcja były zaznaczone. W przeciwnym razie, transakcje i zwroty płatności metodą BLIK nie będą możliwe

file

g) Aby zapisać konfigurację w sekcji poniżej wprowadź swoje hasło do systemu Tpay i kliknij Zapisz. Nie pomyl swojego hasła z ustalonym wcześniej kodem zabezpieczającym

file

h) Następnie wpisz klucz i hasło API do systemu Thulium

5. Aby sfinalizować integrację Thulium z systemem Tpay kliknij file bądź file by ją od razu uruchomić:

file

file

6. Dla płatności typu link w ramach konfiguracji integracji można zdefiniować automatycznie dodawane adresu URL:

file


Płatności

W tej sekcji dowiesz się, jak wygląda proces dokonywania płatności metodą BLIK oraz generowania linku.

1. Aby klient mógł dokonać płatności za zakupione towary lub usługi przy użyciu metody BLIK, agent musi najpierw zarejestrować taką transakcję na profilu klienta, klikając w file i wybierając opcję Dodaj płatność BLIK.

file

2. Następnie należy podać adres e-mail klienta, opis transakcji oraz jej kwotę i zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem DODAJ PŁATNOŚĆ.

file

3. W tym momencie należy poprosić klienta o podanie 6-cyfrowego kodu BLIK. Trzeba go wówczas wpisać go w odpowiednim polu i potwierdzić transakcję klikając przycisk PRZYJMIJ WPŁATĘ.

file

4. Klient musi potwierdzić transakcje na swoim urządzeniu.

5. Informacje o transakcji można znaleźć na profilu klienta w zakładce Historia kontaktu (w kategorii Wszystkie lub Inne)

file

6. W celu wygenerowania linku do płatności Tpay należy zainicjować takową transakcję klikając w file i wybierając opcję Utwórz link do płatności Tpay.

file

7. Wypełniamy dane związane z transakcją (część informacji będzie pobrana z CRM) klikając nastepnie file w celu zatwierdzenia.

file

8. Pojawi się okno z dedykowanym linkiem do płatności Tpay, który można skopiować do schowka celem przekazania dogodnym kanałem komunikacji.

file

9. Link do transakcji będzie widoczny również w historii kontaktu danego klienta:

file


Zwroty

Integracja z systemem Tpay umożliwia także dokonywanie zwrotu płatności.

W tym celu należy najpierw odszukać daną transakcję na jeden z dwóch sposobów:

 • Wchodząc w zakładkę Historia kontaktu na profilu klienta

a) Kliknąć łącze więcej

file

b) Kliknąć przycisk ZWRÓĆ

file

c) Potwierdzić swój zamiar klikając OK

file

 • Odszukać ją w zakładce Administracja w sekcji Lista płatności Tpay

a) Kliknąć odpowiedni przycisk znajdujący się w kolumnie Zwróć

file

b) Potwierdzić swój zamiar klikając przucisk OK

file


Szczegóły techniczne

 • Utworzenie transakcji w systemie Tpay,
 • Do utworzenia transakcji wymagane jest podanie kwoty, opisu transakcji oraz adresów e-mail: nadawcy i odbiorcy,
 • Thulium generuje unikatowy identyfikator płatności przesyła go wraz w w/w danymi do Tpay jako kod crc,
 • Po przesłaniu prawidłowego kodu BLIK wiążącego transakcję z kodem, Tpay zwraca informację o jego poprawności,
 • Transakcja zostaje potwierdzona po zatwierdzeniu płatności w aplikacji mobilnej klienta,
 • Zwroty płatności wykonywane są w oparciu o metodę API (/api/gw/[api_key]/chargeback/transaction)

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.